Gamybos inžinerinių inovacijų klasteris EcoIndustria

Gamybos inžinerinių inovacijų klasteris EcoIndustria LT  Gamybos inžinerinių inovacijų klasterio EcoIndustria LT pagrindiniai tikslai: Didinti horizontalią ir vertikalią inžinerinės pramonės sričių integraciją; Didinti aukštos pridėtinės vertės perdirbtos gumos antrinių žaliavų produktų gamybą ir eksportą; Sudaryti prielaidas Klasterio narių, ir šalies gumos perdirbimo sektoriaus tarptautinio konkurencingumo didinimui.  Klasterio EcoIndustria LT misija – inovatyvių gumos produktų ir technologijų kūrimas bei pritaikymas įvairiose ekonomikos ir socialinio gerbūvio vystymo srityse, perdirbant antrines gumos žaliavas, … Tęskite Gamybos inžinerinių inovacijų klasteris EcoIndustria skaitymą