STARTUOJA STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS „REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE“

 PROJEKTAS / RE-IN-BRIDGE

Nr 2018-1-LT01-KA204-04703/ Trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30/ Projektas  finansuojamas ES 

Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais: Jungtinės Karalystės Lietuvių Asociacija, Norvegijos Rogolando Lietuvių Bendrija, ir Italijos neformalaus švietimo asociacija PROMETEO – kviečia dalyvauti Strateginių partnerysčių programos projekte „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“ /RE-IN-BRIDGE/ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047038.

Projekto tikslas – palengvinti sugrįžtančių migrantų šeimoms integruotis į savo gimtąją šalį, pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse kartu su Norvegijos, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenėmis ir švietimo ir verslo paslaugų centrais iš šalių partnerių, plėtojant bendradarbiavimą su vietinėmis, regioninėmis ir nacionalinėmis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis. 

Projekto ekonominis poveikis – reintegracijos ir bendradarbiavimo galimybės, naujų ryšių užmezgimas, naujų projektų inicijavimas, verslumo gebėjimų ugdymas ir ekonominių emigrantų  pritraukimas į verslą, skatinant regiono ekonomikos augimą.

Projekto veiklos bus skirtos šiems 7 REINTEGRACIJOS probleminiams sektoriams: 

SOCIALINĖ INTEGRACIJA: 1.1.Būsto įsigijimas. 1.2.Investicijos. 1.3.Draudimo klausimai.1.4. Kvalifikacijų pripažinimas;
BENDROSIOS KOMPETENCIJOS: 2.1. Bendravimas gimtąja kalba.  2.2. Finansinis raštingumas. 2.3. Informacinio raštingumo ugdymo paslaugos teikimas. 2.4.Pilietiškumas. 2.5. Verslumas;
ĮVADAS DARBO RINKAI: 3.1. Darbo paieška. 3.2. Mokesčių sistema. 3.3. Darbo teisės aktai;
PSICHOLOGINĖ PAGALBA;
„START UP“ teisinė verslo sistema Lietuvoje ( įmonės kūrimas, mokesčiai, parama ir kt.);
SUGRĮŽUSIŲJŲ BENDRIJOS KŪRIMAS;
NAUJO GYVENIMO su NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU KŪRIMAS. 

Projekto rezultatų tvarumas – atsižvelgiant į švietimo centrų pasirengimą ir mokymų poreikius, plėtojant bendradarbiavimą tarp emigrantų grupių Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir Norvegijjoje turės didelį poveikį verslumo ir investavimo iniciatyvoms, emigrantų integravimo ir užimtumo galimybių Alytaus mieste, regione bei visoje Lietuvoje didinimą.Reintegracijos užtikrinimas – tai ekonominės, socialinės, kultūrinės ir pilietinės grąžos tvarumas, leidžiantis emigrantams sukurti savo šalyse reintegracijos sąlygas, pradedant nuo švietimo ir ekonomikos sektoriaus įrankių.Sėkmingas pirmojo tarptautinio projekto RE-IN-BRIDGE įgyvendinimas leis projekto partneriams toliau plėtoti bendradarbiavimo iniciatyvas ir kituose Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Italijos regionuose. 

PROJEKTO PARTNERIAI:

Alytaus verslo konsultacinis centras (Alytus, Lietuva) 

Jungtinės Karalystės Lietuvių Asociacija UK LTD (Jungtinė Karalystė)

Rogalando Lietuvių Bendrija (Hommersak, Norvegija) https://lietuviairogalande.no

PROMETEO asociacija (Roma, Italija) https://asprometeo.altervista.org