Inovacinių dienų diskusijos medžiaga – Alytaus verslo ateities sprendiniai /AVAS/ 2019

Diskusijos moderatorius Dr. KASTYTIS GEČAS.KAIP INOVACIJOS GALI PAKEISTI REGIONO VYSTYMĄSI?– Inovatyvus verslas kuria aukštą pridėtinę vertę. Ko reikia inovatyviam verslui?– Kokias formas inovacinei veiklai vystyti ir skatinti galėtume taikyti šiandien? – Kaip inovacijų vadybos ir kūrybiškumo mokymai galėtų pagerinti žmonių pasirinkimą dirbti ir siekti karjeros savo regione? Panelinės diskusijos dalyviai: MARIUS KAMORŪNAS, MB „SŪRINĖ“ vadovas; ANDRIEJUS JAKŠTAS, UAB „STRONGLASAS“ vadovas; VAIDAS LIESIONIS, AB Mašinų gamyklos ASTRA generalinis direktorius; ŠARŪNAS KLĖGERIS,…

AVAS 2019 – KVIETIMAS INOVACIJŲ DIENOMS

INOVACIJŲ DIENOS ALYTUJE   2019 m. Gruodžio 5 – 6 d.  Iniciatyva „ALYTAUS VERSLO ATEITIES SPRENDINIAI“ skirta skatinti inovacijas Alytaus verslo įmonėse, bei susipažinti su konsultacinėmis ir finansinėmis paramos inovacijoms galimybėmis.  Verslo plėtra regione – tai sėkmingas regiono ekonominio vystymosi ir jo bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimo laidas. Šiuo metu Alytaus  įmonės pernelyg mažai orientuotos į inovacijas verslo konkurencingumui didinti, Iš kitos pusės, daugelis įmonių patiria ne tik finansų, bet ir…

SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALAUS ŠVIETIMO SAVAITĖS RADIJO „FM-99“ LAIDA „MOKYMOSI PASAULIS LAUKIA. KELIAUKIM“

RADIJO LAIDA  „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“  „FM-99“ DISKUSIJA: – Suaugusiųjų mokymosi  iššūkiai – „Mokymosi pasaulis“ ir „Kelionės“, paralelės suaugusiųjų mokymosi pasaulyje.– Skaitmeninio pasaulio technologijos ir galimybės suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtrai Alytuje?– Mokymosi pasaulio programos Lietuvoje ir Europoje? Diskusijos dalyviai: Alytaus trečiojo amžiaus universiteto prezidentė JANĖ INGELEVIČIENĖ Alytaus miesto savivavldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas VYTUOLIS VALŪNAS Alytaus krašto andragogė 2018 – Alytaus muzikos mokyklos direktorė prof. ALDONA VILKELIENĖ. Alytaus kolegijos…

KVIEČIAME DALYVAUTI SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO ORGANIZACIJŲ MOKYMUOSE

KVIEČIA DALYVAUTI SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO ORGANIZACIJŲ VADOVUS IR VADYBININKUS „SOCIALINIŲ TINKLŲ PANAUDOJIMAS, DIEGIANT ŠVIETIMO NAUJOVES, KURIANT ORGANIZACIJOS ĮVAIZDĮ TARPTAUTINĖJE RINKOJE“ arba  „SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS ŠVIETIMO ORGANIZACIJOS SĖKMEI“ Mokymus ves dr. ELENA  TREPULĖ, VDU Švietimo akademijos docentė, Socialinių mokslų fakulteto prodekanė.  Mokslinė sritis – komunikacija. Suaugusiųjų švietimas, andragogika; Mokymasis visą gyvenimą; Atvirasis švietimas;  Technologijomis grįstas mokymasis. Mums svarbūs  mokymosi dalyvių poreikiai. Todėl PRAŠYTUME  atsakyti į šiuos klausimus:  Ką labiausiai norėtumėte sužinoti šiame…

Alytaus verslo ateities sprendiniai 2019 /AVAS/

Verslo sėkmė priklauso nuo prieigos prie  inovacijų diegimo, bei įmonės specialistų paslaugų Alytaus verslo konsultacinis centras pradeda įgyvendinti projektą „Alytaus verslo ateities sprendiniai“ /AVAS/ dalinai finansuojamą Alytaus miesto savivaldybės, projektas skirtas verslo  priemonių ir galimybių  pristatymui Alytaus įmonėms, vykdant švietimo, konsultacines ir praktinės pagalbos paslaugas. Projekto tikslas: Skatinti Alytaus įmones naudotis ES INOVACINIŲ PROJEKTŲ, RINKŲ IR PARTNERIŲ paieškos priemonėmis, įsitraukiant į tarptautinę rinką:  organizuojant „ALYTAUS INOVACIJŲ DIENOS 2019“ – susitikimus…

ALYTAUS VERSLO ATEITIES SPRENDINIAI JUMS

Akimirkos iš Alytaus verslo ateities sprendinių /AVAS/ inovacinių dienų vykusių 2019 gruodžio 5-6 d. „Inovacijų dienų“ ekspertų pristatomoji medžiaga Alytaus verslo ateities sprendinių /AVAS/ inovacinių dienų diskusijos medžiaga[2019 gruodžio 5 d.] ________________________________________________________________________________________ DĖMESIO VADOVAIALYTAUS VERSLO ATEITIES SPRENDINIAI JUMS Alytaus verslo konsultacinis centras pradeda įgyvendinti projektą, skirtą Alytaus įmonių rėmimui, per konsultavimo, informavimo ir tiesioginės paramos suteikimą, padedant pritraukti ES FINANSINES PRIEMONES INOVACIJŲ, RINKŲ IR SPECIALISTŲ paieškai: ALYTAUS INOVACIJŲ DIENOS 2019…

ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS KVIEČIA BENDRADARBIAUTI TARPTAUTINIŲ PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLE

ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS  KVIEČIA BENDRADARBIAUTI  TARPTAUTINIŲ PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLE “PRITRAUKTI, PERDUOTI IR IŠLAIKYTI” 2019 m. Spalio 21d. – 25 d., Lietuvoje. Darbinė kalba: lietuvių/anglų   Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais  įgyvendina  tarptautinę Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės švietimo programos projektą, orientuotą į patirties keitimąsi dėl parengimo galimybių ir perspektyvos, pritraukiant ir išlaikant jaunus žmones metalo, mašinų ir inžineriniame sektoriuje.             Š.m. Spalio 21- 25 dienomis Lietuvoje (Alytuje, Druskininkuose,…

Verslo kontaktų paieška Naujoje Zelandijoje: galimybės ir perspektyvos

 Verslo misijos į Naująją Zelandiją    PROGRAMA 2020 m. kovo 8-22 d. Kovo 8 d. 5 val. išvykimas autobusu iš Alytaus į Varšuvos oro uostą. 13 val. išskridimas į Dubajų, 21.40 val. Dubajus Kovo 9 d. 2.00 val. išskridimas į Auklendą. Kovo 10 d. 5.25 val. atskridimas į Auklandą. Įsikūrimas apartamentuose Waldorf Apartments. Poilsis, po to, susipažinimas su miestu. Kovo 11 d. po pusryčių pirmas susitikimas su Auklando Prekybos –…

SKAITMENINIS DARBO PASIŪLYMAS –KARJEROS GALIMYBĖS IR DARBO PASIŪLYMAI 2019 -2020 m.

Gerbiami verslininkai,  Įmonės sėkmė priklauso nuo įmonėje dirbančių specialistų. Žinote, kad rasti juos ne taip lengva. Siūlome pasirengti įmonės pristatymo vaizdinę – skaitmeninę priemonę: – “KARJEROS GALIMYBĖS IR DARBO PASIŪLYMAI 2019 -2020 m.” Šiuo metu Alytaus verslo konsultacinis centras organizuoja “SKAITMENINIŲ DARBO PASIŪLYMŲ” paslaugą, į kurią įeitų: “Reklaminio reportažo” sukūrimas (trukmė iki 4 min), pagal numatytą struktūrą; “Reklaminio reportažo” įkėlimas į internetinę erdvę Jūsų įmonės tinklapyje; “Reklaminio reportažo” pateikimas Jungtinės…

Ateities klasteriai: partnerystė, skaitmenizavimas, tarptautiškumas

Klasteris „EcoIndustria“ liepos 16-17 d. dalyvavo renginyje „Ateities klasteriai: partnerystė, skaitmenizavimas, tarptautiškumas“ „EcoIndustria LT“ ir partneriai Vilniuje Liepos 16-17 d.d. aptarė naujų modelių vystymuisi kūrimą ir galimybes. EcoIndustria LT , kartu su Alytaus VKC dėkoja už bendradarbiavimą Metalo Apdirbimo klasteriui “MPC” iš Lenkijos, REI iš Italijos ir MITA bei LIC ekspertams už galimybę ir svetingumą.

BDAR ĮGYVENDINIMO IR INFORMACIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMO REALIJOS IR IŠŠŪKIAI ĮMONĖSE

DĖMESIO ! KVIEČIAME SMULKAUS VERSLO VADOVUS IR VADYBININKUS  Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu, vykdant Erasmus+ projektą „TeBeLSI – Informacinio saugumo kompetencijų įgytų neformaliuoju mokymosi būdu sertifikavimas“ Nr. 2018-1-DE02-KA202-005218. – norėtume pakviesti 7-8 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių darbuotojus, atsakingus  už asmens duomenų apsaugą ir informacijos saugumą, – dalyvauti aktyvioje diskusijoje     „BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS (BDAR), ĮGYVENDINIMO IR INFORMACIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMO REALIJOS IR IŠŠŪKIAI ĮMONĖSE“ 9:30 – 10:00 val. Registracija…

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO MOKYMAI ALYTUJE

PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS IR PAGRINDINES KOMPETENCIJAS“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002 SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO MOKYMAI DIENOTVARKĖLIEPOS 2 D. 9.00 –  9.30 Seminaro įvadinė dalis. Mokymosi tikslų ir uždavinių skelbimas. Darbotvarkės aptarimas, dalyvių lūkesčių ir poreikių nustatymas. 9.30 –  10.30 Projekto samprata ir vaidmuo programoje (Strategijoje). Projektų valdymo ciklas.   Kodėl dalis projektų atmetami nesigilinant į jų naudingumą? 10.30 – 10.45 Kavos pertrauka 10.45 –…

AR ALYTUS LAUKIA SUGRĮŽTANČIŲ?

Šiandien Alytaus verslo konsultacinis centras, didžiausią verslo patirtį turinti organizacija Pietų Lietuvoje, kviečia prisijungti prie 2-jų metų tarptautinio švietimo strateginės partnerystės Erasmus + projekto „REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE“, sutrumpintai „Re-In-Bridge“ Šios  Alytaus VKC iniciatyvos tikslas – palengvinti emigrantų šeimų, grįžtančių į savo šalį, integraciją, keistis geriausia patirtimi, skatinti bendradarbiavimą su vietinėmis lietuvių bendruomenėmis iš Alytaus, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Italijos ir kt. šalių.   Šio…