„ŽIEDINĖ EKONOMIKA METALO PRAMONĖS PROFESINIAME RENGIME“
„CIRCULAR ECONOMY IN METAL INDUSTRIES VET“

Projektas rems MVĮ ir jų darbuotojus metalo įmonių klasteriuose, kad jie geriau suprastų vykstančius pertvarkymus (pvz., Klimato krizę), atpažintų jų poveikį ir tinkamai imtųsi adaptacijos priemonių. Projektas pademonstruos „ŽIEDINĖS EKONOMIKOS“  galimybes, ypač metalo apdirbimo, gamybos ir kituose procesuose. Papildomai, profesinio mokymo mokytojai ir besimokantieji bus įtraukti į specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo veiklas. Iš šių tikslinių grupių bus įtraukta 200 dalyvių. Jaunimas, ypač jaunos moterys, turėtų sužinoti apie naują metalo profesijų orientaciją į tvarumą. Numatyta iniciatyvinės grupės – maždaug nuo 12 jaunų moterų ir vyrų grupės iki 300 jaunuolių įtraukimo.

Projekto veiklą sudaro trys etapai:

  • Analizės Etapas, apibūdinantis esamas metalo apdirbimo ir gamybos užduotis, procesus ir kompetencijas.
  • ŽE kompetencijos. Susieję su analizės rezultatais, partneriai nustato naujas kompetencijas, kurios turi būti mokomos tinkamais metodais ir prisideda prie įtikinamos ir pritaikomos ateities vertės grandinės kūrimo koncepcijos metalo apdirbimo įmonėse.
  • Mokymo Programos. Mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatai bei geriausios praktikos ŽE pavyzdžiai, kurie jau egzistuoja metalų MVĮ, bus sistemingai registruojami ir įtraukiami į mokymosi medžiagą. Partneriai sukurs ir pasiūlys ATVIRUS PROFESINIUS KURSUS  „PAOK“ ir įvairias „Living Labs“ programas, kaip sklaidos renginius ŽE. Be to, projekto partneriai sukuria PARAMOS STRUKTŪRĄ  ir pateikia karjeros galimybių apžvalgą.

Projekto pareiškėjas: Mokslinių tyrimų institutas IBBF, remiamas Profesinio mokymo mokslinių tyrimų asociacijos ir yra ne pelno siekianti organizacija. Asociacijos būstinė yra Berlyne. Instituto komandą sudaro 12 ekspertų ir įvairių profesijų mokslininkai. Komandą sudaro įvairių disciplinų, socialinių ir ekonomikos mokslų, įskaitant profesinius ir ekonominius, absolventai pedagogai. Tarpdisciplininėse komandose  bendradarbiauja su regioniniais ir tarptautiniais verslo, mokslo, švietimo ir politikos partneriais.

Projekto partneriai:  Alytaus verslo kosultacinis centras (Alytus, Lietuva), Inovacijų ir plėtros skatinimo centru, (Balstogė, Lenkija), REI- Reindustria Inovacijos, (Kremona, Italija), MetaIndustry4, Pažangios gamybos metalo pramonės klasteris Astūrijoje, (Chichonas, Ispanija).

AVKC  biudžetas: 26 151,00 Eur.  Viso projekto biudžetas: 219 325,00 Eur.
Projekto trukmė: 2020 09 01 – 2023 08 31.
Projekto Nr. 2020-1-DE02-KA202-007578 CEMIVET

Pagarbiai,
Algimanta Ščiglinskienė
Projekto koordinatorė Lietuvoje, Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė
S.Dariaus ir S.Girėno g. 2, Alytus, LT-62137
Tel.: +370 652 81500, direktore@avkc.lt  https://ftd.lt

Projekto partneriai

 

Intelektiniai produktai