Kvietimas prisidėti prie „Žaliosios pramonės inovacijų“ tyrimo

Alytaus verslo konsultacinis centras bei „Food Technologies Digitalization LT“ klasteris kviečia įmones, bei organizacijas prisidėti prie tyrimo kuris yra svarbus ateities perspektyviniam projektams.