Jurgita Šukevičienė

Jurgita Šukevičienė

ANGLŲ KALBOS SPECIALISTĖ, TURINTI TARPTAUTINIŲ VERSLO RYŠIŲ PATIRTIES, LONDONO PRAMONĖS PREKYBOS RŪMŲ SERITIKUOTA DĖSTYTI ANGLŲ VERSLO KALBĄ.

Zita Lukšienė

Viešųjų pirkimų ekspertė, ekonomistė turinti daugelio metų darbo patirtį Viešųjų pirkimų tarnyboje – Metodologijos ir mokymo skyriuje; ilgametė Viešųjų pirkimų specialistė konsultavimo ir teisės aktų, lydinčių VPĮ rengėja; pastaruoju metu užsiimanti viešųjų pirkimų privačia praktika.

Artūras Kapitanovas

Artūras Kapitanovas

Nuo 1989 m. dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Nuo 1997 m. dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Seminarus mokesčių temomis veda nuo 1995 m. Dirbdamas Mokesčių inspekcijoje, skaitė paskaitas mokesčių administratoriams, vėliau – paskaitas auditoriams Lietuvos auditorių rūmuose, dėstė aukštojoje Norvegijos vadybos mokykloje. Skelbia straipsnius mokesčių temomis specialiojoje spaudoje. Laisvalaikiu lektorius mėgsta šokti, klausytis muzikos. Kiekvienais metais aplanko kokią nors užsienio šalį.

Daiva Žumbakienė

Daiva Žumbakienė

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants liet.-Atestuotų licencijuotų apskaitos specialistų asociacija) narė. Auditorė turi nuo 2011-07-01 ACCA Practicing Certificate (liet.- ACCA praktikuojantį sertifikatą). Oxford Brooxes Universiteto absolventė. LAR (Lietuvos Auditorių Rūmų) mokymo komiteto narė, daugelio straipsnių autorė apskaitos, bei mokesčių srityse.

Rasa Grigonienė

Rasa Grigonienė

Humanitarinių mokslų (filologijos) ir socialinių mokslų (teisės) magistrė.

Ji daugiau nei 15 metų dėsto dokumentų valdymą, biuro vadybą, archyvistiką, darbo teisę Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje bei kitose aukštojo mokslo institucijose, yra parašiusi knygų minėtomis temomis.
R. Grigonienė įvairiuose mokymo centruose ir įmonėse veda seminarus, rašo straipsnius, skaito pranešimus dokumentų valdymo, archyvų bei darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Dėstydama praktikams lektorė nesiekia nuodugniai išnagrinėti visų teorinių pagrindų, ji daugiau dėmesio skiria problemoms ir naujovėms.

Vilius Putkis

Advokatas, teisininkas, konsultantas, turintis virš 25 metų praktinės patirties. Advokato Viliaus Putkio kontoros savininkas. Projektuose dėstytų modulių „Darbo ir verslo teisės aktualijos“, „Verslo ir darbo teisės pagrindai“ lektorius, konsultantas.

Daiva Vietrinienė

Daiva Vietrinienė

Lektorė-konsultantė-koučingo specialistė-praktikė, turinti daugiau nei 17 metų konsultavimo ir mokymų patirties, 20 metų patirties pardavimų srityje.  Lietuvos žurnalistikos centras, “Ryšių su visuomene ir atstovo spaudai profesinės studijos“, Sankt Peterburgo coachingo instituto vadovų-mokytojų ir mokymo trenerių studijos sertifikuota koučingo specialistė (Coaching development, Anglija), sertifikuota ICTA (International Coach and Trainer Association) Professional Master Coach, sertifikuota NLP trenerė – ICTA Trainer of NLP, sertifikuota verslo vadybos trenerė – International Coaches Union Business Trainer, sertifikuota ICTA (International Coach and Trainer Association) Eneagramos trenerė, www.eneagramosakademija.lt puslapio įkūrėja, Geštalto psichologijos ir Kūno terapijos studijos.

Saulius Mockevičius

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas. VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro seminarų “Priešgaisrinių instrukcijų rengimo, instruktavimo ir atestavimo tvarka. Priešgaisrinės saugos reikalavimai vadovams, įrenginėjant ir eksplotuojant patalpas” lektorius.

Aurimas Vietrinas

Verslo vadybos konsultantas – treneris, verslininkas. Daugiau kaip 15 metų patirtį turintis verslo vadybos konsultantas – treneris, lektorius, strateginių ir kūrybinių sesijų moderuotojas, individualaus ir komandinio koučingo praktikas. TAI – neurolingvistinio programavimo (NLP) – vadybos ir lyderiavimo sertifikuotas specialistas. Sertifikuotas koučingo (žmonių asmeninio efektyvumo tobulinimo – ugdymo) specialistas, padeda vadovams ir vadybininkams siekti asmeninio tobulėjimo tikslų.
Atstovauja UAB „VAUMA – mokymų agentūra“

Artūras Bendaravičius

LR Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius darbo teisei.

Edmundas Rauktys

Ekonomistas, teisininkas, turintis daugiau, kaip 14 metų praktinę patirtį įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravime.
Edumndas Rauktys nuo įsikūrimo vadovaujantis UAB “Orinata”, sako, kad bendrovė įsteigta didžiųjų Alytaus miesto mėsos, pieno, grūdų perdirbimo įmonių bankroto išvakėre, tad žinomi tuomečių ir dabartinių šių procedūrų išskirtinumai.

Laimutė Jakavonytė

Laimutė Jakavonytė

Vilniaus universiteto filosofijos katedros dėstytoja;
Filosofė, humanitarinių mokslų (Filosofija) daktarė;
LR VRM Valstybės tarnybos departamento mokymo programos lektorė;
Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto narė – ekspertė.
Daugiau apie ją internete: jakavonyte-laimute.yolasite.com

Virginija Chreptavičienė

Virginija Chreptavičienė

Kauno technologijos universiteto docentė, socialinių mokslų daktarė, universitetuose skaito paskaitas, dalyvauja projektuose, 19 metų veda seminarus ir vidinius mokymus, kurių tematika labai įvairi: darbo teisė; veiklos dokumentų bei personalo dokumentų rengimas; veiklos dokumentų valdymas; elektroninių dokumentų valdymas; kanceliarinė (administracinė) kalbos kultūra; archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita; elektroninio archyvo informacinės sistemos naudojimas rengiant ir įforminant bylų apskaitos dokumentus; asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimas ir aptarnavimas „vieno langelio“ principu; elektroninių dokumentų valdymas; efektyvus biuro administravimas; efektyvi biuro administratorė; personalo planavimas, paieška, atranka, motyvavimas, karjeros valdymas, kompetencijos vystymas; darbuotojų kompetencijos vystymo galimybės ir problemos; organizacijos kultūros tobulinimo galimybės; naujų darbuotojų adaptacija organizacijoje; darbuotojų motyvavimas, stresų valdymas. Aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje. Yra paskelbusi 35 mokslinius straipsnius, vieną mokslo studiją, 2 monografijų ir vienos mokslo studijos bendraautorė, knygos „Windows aplinka ir raštvedyba“ bendraautorė, išleido mokomąją knygą „Dalykinė komunikacija organizacijoje“, skaito pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose. 1998 m. aktyviai prisidėjo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą. Parengė dialoginio lygmens kompiuterinę programą, skirtą dalykinių dokumentų rengimui, ją įdiegė 358 Lietuvos įstaigose bei verslo įmonėse.

Danutė Černyševienė

Danutė Černyševienė

Alytaus regiono buhalterių asociacijos prezidentė. Apskaitos kursus veda nuo 2002 metų. Konsultuoja mokesčių ir apskaitos, įmonių steigimo ir reorganizavimo bei projektų finansinės apskaitos klausimais.

Rūta Vainienė

Rūta Vainienė

Lietuvos ekonomistė.

Tomas Bagdanskis

Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Mykolo Romerio universitete apgynė socialinių mokslų (teisės) daktaro disertaciją. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, taip pat BI Norvegijos vadybos instituto vadybos magistro laipsnį. Nuo 2002 m. – advokatas. Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ įkūrėjas ir partneris. Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentas. Nuo 2005 m. dėsto darbo teisę bei verslo teisę, nuolat skelbia straipsnius leidiniuose „Jurisprudencija“, „Verslo žinios“, „Juristas“, „Vadovo pasaulis“ ir kt. Lektoriaus specializacija yra darbo teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė ir atstovavimas teismuose.

Rimantas Dagilis

Mindaugas Slavinskas