RENGINYS Lapkričio 23 d. 13:00 val. Alytuje, „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

KVIETIMAS
Lapkričio 23 d. 13:00 val. Alytuje,
„SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“

Vieta: Alytaus miesto savivaldybės salė (II a.)

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platforma  kviečia visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI ŠVENTĘ – 19-ąją suaugusiųjų mokymosi savaitę Lietuvoje „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Savaitės trukmė – 2018 m. Lapkričio 19 d. – 25 d.

Ši suaugusiųjų mokymosi savaitė skirta atkurtos Lietuvos 100-mečiui. 

PROGRAMA

12.45- 13.00 Dalyvių registracija. INTERVIU
13.00 -14.00

 

Partnerių susitikimo Alytaus miesto savivaldybėje atidarymas:

 • Alytaus miesto vicemerė  VALĖ GIBIENĖ

Partnerių organizacijų prisistatymas

 • Rogalando (Homersak, Norvegija) Lietuvių Bendrijos pirmininkas SAULIUS TREPEKUNAS
 • Suaugusiųjų švietimo asociacijos PROMETEO (Roma, Italija) prezidentas CARLO SMALDONE VILLANI
14.00-14.30

 

LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ – 19-oji  Suaugusiųjų Mokymosi  Savaitė Lietuvoje  ir Alytuje. Naujo projekto pristatymas.

 • Lietuvos suaugusiųjų Švietimo asociacijos Alytaus skyriaus koordinatorė, Epale ambasadorė, Alytaus VKC direktorė ALGIMANTA ŠČIGLINSKIENĖ

Know-How? Know-Why?  Komentarai

 • Jungtinės Karalystės Lietuvių Asociacijos pirmininkė (Londonas) DALIA  ASANAVIČIŪTĖ
14.30-15.30 ERASMUS+ STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROGRAMOS PROJEKTO „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“ pristatymas.

Suaugusiųjų švietimo struktūros apžvalga.

 • Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja RIMVYDA ALIŠAUSKIENĖ
 • Rogalando (Homersak, Norvegija) Lietuvių Bendrijos pirmininkas SAULIUS TREPEKUNAS
 • Suaugusiųjų švietimo asociacijos PROMETEO prezidentas (Roma, Italija) CARLO SMALDONE VILLANI
15.30 -15.45 Nauji iššūkiai ir poreikiai Suaugusiųjų švietimo institucijoms ir organizacijoms:

 • Alytaus  Suaugusiųjų  ir Jaunimo mokykla GINTAUTAS DRAUGELIS /Derinama/
 • Lietuvybės centras Alytuje koordinatorė IEVA RADZVILAITĖ /Derinama/
15.45 -16.00 Naujas požiūris į Suaugusiųjų Švietimo paslaugos.

 • Socialinių mokslų daktarė, Švietimo mainų ir paramos fondo projektų koordinatorė  Lietuvoje,  EDITA TREČIOKIENĖ /Derinama/
16.00 – 17.00 Suaugusiųjų švietimo nominacijos „ ALYTAUS ANDRAGOGAS -2017” suteikimas.
Diskusijos

Dalyvių registracija tel. +370 682 50121, el. paštu: administratore@avkc.lt

P A R T N E R I A I

Renginys organizuojamas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos projektą „ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMA 2018“, dalinai finansuojamą Alytaus miesto savivaldybės