PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS IR DARBINIS SEMINARAS BALSTOGĖJE (LENKIJA) SPALIO 19˜– 23 d., 2020 m.

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS IR DARBINIS SEMINARAS CHICHONE (ISPANIJA) KOVO 2 ˜– 6 d., 2020 m.

Darbinio susitikimo Chichone kovo 2-6 d. pristatomasis reportažas

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS IR DARBINIS SEMINARAS LIETUVOJE SPALIO 21 ˜– 25 d., 2019 m.

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS KREMONOJE (ITALIJA) GEGUŽĖS 16 ˜– 17 d., 2019 m.

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS BERLYNE (VOKIETIJA) GRUODŽIO 16 ˜– 17 d., 2018 m.

 

DARBDAVIŲ GALIMYBĖS PRITRAUKTI, PERDUOTI IR IŠLAIKYTI JAUNUS ŽMONES METALO PRAMONĖJE

Alytaus verslo kosultacinis centras kartu su partneriais:  

Profesinio mokymo tyrimų institutas Berlyne (IBBF), Berlynas, Vokietija. Valdybos direktorė Christine Schmidt, Projekto vadovas Erik Malchow;
Inovacijų ir plėtros vystymo centras, Balstogė, Lenkija. Valdybos pirmininkas Sebastian Rynkiewicz;
Reindustria – Kremonos plėtros agentūra Cons.r.l. , Cremona, Italija. Valdybos pirmininkas Giuseppe Capellini; Generalinė direktorė – Ilaria Massari.
METAINDUSTRY4 Gijonas, Ispanija. Valdybos direktorė Maria Perez Medina, klasterių vadybininkas Jose Ramon Natal,
kviečia dalyvauti ERASMUS+ KA2 projekte kurio pagrindinis tikslas – perkelti geriausią praktiką (įdarbinimo praktika, migrantų įtraukimas, skaitmeninio mokymosi formos, būsimosios gamyklos, automatizavimas, Z karta ir kt.)

Projekto dalyviai: dėstytojai ir personalo darbuotojai bei šalių partnerių metalo sektoriaus įmonių darbdaviai.

Projekte numatyti  6 tarptautiniai partnerių susitikimai; 3 tarptautiniai seminarai-mokymai (Lietuvoje, Lenkijoje ir Ispanijoje); bei tarptautinė konferencija Berlyne (Vokietijoje).

Projekto veiklos bus skirtos šiems 3 probleminiams sektoriams:
Patrauklumas – darbdavių patrauklumas.
Perkėlimas – patirties perdavimas.
Išlaikymas – profesinis vadovavimas.

Sukūrę mokymosi kultūrą, pagrįstą IBBF žinių sistema, norime nukreipti jaunų žmonių interesus dirbti Metalo pramonės įmonėse. Darbdaviams bus suteikti įgaliojimai įdarbinti jaunus žmones, juos pritaikyti metalo pramonės darbo rinkai ir parengti juos ateities iššūkiams.

Projekto rezultatai bus pristatyti ir aptarti tarptautinėje konferencijoje Berlyne projekto pabaigoje, kurioje bus kviečiami partneriai iš visų šalių.
● Kiekvienas partneris planuoja pakviesti po 20 metalo pramonės atstovų (pedagogų, darbdavių, mokytojų, vyriausybės pareigūnų, kitų regionų klasterių vadovų) delegaciją.
● Konferencija siekiama sukurti tinklą, kuris užtikrinantų projekto rezultatų tvarumą.
● Projektas siekia įdarbinti 1200 jaunų darbuotojų metalo apdirbimo sektoriuje.

Projekto naudos gavėjai: Jauni žmonės, baigę studijas studentai, švietimo bei mokymo organizacijos, darbdaviai.

Projekto rezultatų tvarumas (ilgaamžiškumas) – jaunieji specialistai baigę savo specialybės mokslus sugebės greičiau įsilieti į darbinę aplinką. Projektas taip pat suformuos glaudesnius santykius tarp besimokančių studentų, kurie savo ateitį sieja su metalo apdirbimo pramone ir šios pramonės įmonėmis partnerių šalyse (Vokietija, Lenkija, Ispanija, Italija, Lietuva). Lietuvoje bus siekiama plėtoti turimus partnerystės ryšius su metalo apdirbimo įmonėmis, universitetais, profesinio regimo centrais, ateities specialistų pritraukimui į Alytaus regiono įmones.

Projekto trukmė: 24 mėn.
Projekto biudžetas viso 108.446,00 Eur:
P1. Profesinio mokymo tyrimų institutas (IBBF) (Berlynas, Vokietija)
P2. Inovacijų ir plėtros skatinimo centras (Balstogė, Lenkija)
P3. Alytaus verslo konsultacinis centras (Alytus, Lietuva)
P4. REI- Reindustria Inovacijos. (Kremona, Italija)
P5. MetaIndustry4 – Pažangios gamybos metalo pramonės klasteris (Chichonas, Ispanija)

PROJEKTO PARTNERIAI:

Projekto partneriai: Vokietija, Lenkija, Lietuva, Italija, Ispanija