VIEŠIEJI PIRKIMAI

SUPAPRASTINTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKA NUO 2017 M. LIEPOS 1 D.
PLANUOJAMŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (2017-06-01)
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (2017-07-05)

 

DUOMENŲ APSAUGA

AVKC ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS PAGAL BDAR (2018-12-21)