Alytaus verslo konsultacinio centro SVV subjektų kvietimas į dalies gautų paslaugų išlaidų konpensavimą

ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS KVIEČIA

SVV SUBJEKTUS, kurie konsultuosis VERSLO KONSULTANTŲ TINKLO (VKT) pagalba VERSLO PRADŽIOS IR VERSLO PLĖTROS TEMOMIS, BUS KOMPENSUOJAMA dalis gautų paslaugų išlaidų.

 • Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui suma yra 6.500 Eur.
 • Kompensacijas 6 mėnesių nepertraukiamu laikotarpiu galės gauti SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus.
 • Paraiškos dėl dalinės kompensacijos už verslo konsultacijas INVEGA’i gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Pareiškėjų amžiusIki 1 m.Nuo 1 iki 3 m.Nuo 3 iki 5 m.
Kompensacijos dydis100 proc.85 proc.50 proc.
Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis53,04 Eur/val. be PVM63,04 Eur/val. be PVM
Konsultacijų temosVerslo planavimas*, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, parama verslui*, verslo finansavimo šaltiniai*, produkto paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir saugaĮmonės strategija, įmonės veiklos procesų ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, investicijos ir finansavimo šaltiniai*, teisiniai aspektai, projektų valdymas*

* Alytaus verslo konsultacinis centras VKT-e yra patvirtintas pažymėtomis konsultavimo temomis.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

 • Skaiciavimo pavyzdys: jei įmonė yra nuo 1 iki 3 metų, jai yra taikomas fiksuotasis įkainis 63,54 Eur/val., tai už 10 valandų konsultaciją jai bus išmokėta: 10*63,54*85%=540,09 Eur dydžio kompensacija.
 • Informaciją apie įvykusių konsultacijų valandų skaičių INVEGA gauna iš Verslo konsultantų tinklo.

KAS GALI KREIPTIS?
Pareiškėjais gali būti:

 • ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantys SVV subjektai;
 • SVV subjektai, veikiantys nuo vienerių iki penkerių metų, t.y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš penkerius metus) iki paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų.
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai (pareiškėjai), atitinkantys priemonės „Verslo konsultantas LT“ reikalavimus.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas užpildo paraišką, kurios ir dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir Invegos interneto svetainėje.

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą kartu su priedais gali teikti Invegai raštu vienu iš šių būdų:

 1. atsiūsti registruotu paštu;
 2. pareiškėjas ar jam atstovaujantis asmuo įteikti asmeniškai;
 3. pristatyti pašto kurjeriu;
 4. elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu.

1-3 punktuose nurodytu būdu dokumentai teikiami adresu Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius.

Bendras konsultavimosi valandų skaičius ta pačia konsultacijų tema negali viršyti 14 val. per visą dotacijos sutarties kompensacijos laikotarpį.

Pasibaigus ar išnaudojus dotacijos sutarties kompensacijos sumą, po 6 mėnesių galima kreiptis dėl naujos dotacijos sutarties pasirašymo ir kompensacijos gavimo.

TEMOS
Verslo pradžiosVerslo plėtrosEksportoEkoinovacijų
 1. Verslo planavimas*
 2. Mokesčiai ir buhalterinė apskaita
 3. Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai*
 4. Produkto, paslaugos tobulinimas
 5. Pardavimas
 6. Rinkodara
 7. Sutarčių sudarymas ir valdymas
 8. Dokumentų rengimas valdymas
 9. Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga
 1.  Įmonės strategija
 2. Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas
 3. Rinkodara, įmonės įvaizdžio kūrimas
 4. Įmonės finansų valdymas
 5. Pardavimas ir derybos
 6. Investicijos ir finansavimo šaltiniai*
 7. Teisiniai aspektai
 8. Projektų valdymas*
 1.  Pasiruošimo eksportui veiksmų planas
 2. Eksporto strategija
 3. Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija
 4. Tarptautinės prekybos teisiniai aspektai ir sertifikavimas užsienio rinkose
 5. Techniniai ir gamybiniai eksporto aspektai
 6. Eksporto rizikos valdymas
 1.  Atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje
 2. Ekologinis gaminių projektavimas
 3. Taršos prevencija
 4. Ekoinovacijų diegimas
 5. Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas

* Alytaus verslo konsultacinis centras VKT-e yra patvirtintas pažymėtomis konsultavimo temomis.