ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS KVIEČIA BENDRADARBIAUTI TARPTAUTINIŲ PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLE

ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS  KVIEČIA BENDRADARBIAUTI

 TARPTAUTINIŲ PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLE

“PRITRAUKTI, PERDUOTI IR IŠLAIKYTI”

2019 m. Spalio 21d. – 25 d., Lietuvoje. Darbinė kalba: lietuvių/anglų

 

Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais  įgyvendina  tarptautinę Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės švietimo programos projektą, orientuotą į patirties keitimąsi dėl parengimo galimybių ir perspektyvos, pritraukiant ir išlaikant jaunus žmones metalo, mašinų ir inžineriniame sektoriuje.

            Š.m. Spalio 21- 25 dienomis Lietuvoje (Alytuje, Druskininkuose, Vilniuje) vyks tarptautiniai praktiniai seminarai,  pagal įgyvendinamą tarptautinę Erasmus+ projekto programą,  orientuotą į patirties keitimąsi.

            Kviečiame JUS bendradarbiauti projekte, dalyvaujant pasirinktose diskusijose. Svečiuose ekspertai iš Ispanijos Gijonas) , Lenkijos (Balstogė), Vokietijos (Berlynas), Italijos (Milanas) ir Lietuvos. Daugiau apie programą:

 I- a diena „PAMEISTRYSTĖS SISTEMOS“ (Ekspertas IBBF, Berlynas, Vokietija)

2019-10-21 (pirmadienis). Vieta: Alytaus profesinio rengimo centras, Putinų g. 40, Alytus

PROGRAMA

13:15 – 14:00Dalyvių registracija.  Sutikimo kava.

 Inžinerinės pramonės mokymo infrastruktūros apžvalga Alytaus PRC-e. INTERVIU

14:00 – 14:30Sveikinimo kalba. Projekto „AttTraK“ iššūkių pristatymas:

 * ALGIMANTA ŠČIGLINSKIENĖ, Alytaus VKC direktorė, Nacionalinė Projekto koordinatorė

* VYTAUTAS ZUBRAS, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius

* CHRISTINE SCHMIDT, IBBF direktorė, Valdybos pirmininkė, projekto koordinatorė, Berlynas, Vokietija                         

14:30 – 16:00

 

 

 

 

 

 

15:15 – 15:30

Diskusiniai  klausimai:

 1.Kaip pameistrystės mokymai galėtų pritraukti jūsų žmones dirbti ir siekti karjeros metalo ir inžinerinėje pramonėje?

Kokius pameistrystės, kaip mokymo formos, veiksnius būtų galima panaudoti šiam tikslui?

2. Kaip pameistrystės mokymai galėtų pagerinti jūsų žmonių pasirinkimą įsidarbinti ir siekti karjeros savo regionuose ar kilmės šalyse?

3.Kokie pameistrystės veiksniai ir ypatybės yra naudingi šiuo atžvilgiu?

Kavos pertraukėlė.

4. Kaip pameistrystė galėtų būti naudojama, siekiant sėkmingai integruoti užsienio darbo jėgos ir grįžtančius darbuotojus migrantus į metalo apdirbimo ir inžinerinės pramonės sektorių?
5. Kokios yra pagrindinės prielaidos ir veiksniai siekiant sukurti ir plėtoti patrauklias ir tvarias pameistrystės schemas ir mechanizmus metalo apdirbimo ir inžinerinės pramonės sektoriuje?
6. Kaip sustiprinti ir palaikyti metalo apdirbimo ir inžinerinės pramonės įmonių ir jų samdomų instruktorių motyvaciją dalytis savo žiniomis ir įgūdžiais su mokiniais?

16:00 – 17:00Atvira diskusija PAMEISTRYSTĖS iššūkiams:

 *SEMIONAS BONDAREVAS, AB mašinų gamyklos “ASTRA” valdybos pirmininkas;

*AUDRIUS DAILIDONIS, UAB “TANKOS” vadovas ir savininkas;

19:00 – 22:00    Vakarienė.  Tautinio paveldo programa –  ansamblio DAINAVA folkloro grupė. Neformalus bendravimas.

Vieta: Restoranas „Senas Namas“, Alytus

   

II-a diena „VERSLO IR MOKYMO CENTRŲ BENDRADARBIAVIMAS“ (Dr.Wojciech Winogrodzki, Lenkija)

2019-10-22 (antradienis). Vieta: AB mašinų gamykla „ASTRA“, Ulonų g. 33, Alytus

PROGRAMA

 

13:00 – 14:00Pietūs su mašinų gamyklos „ASTRA“ vadovais:  SEMIONU BONDAREVU /Valdybos pirmininkas/, Dr. VAIDU LIESIONIU /Generaliniu direktoriumi/,  ONUTE TUTLIENE /Vykdančioji direktorė/
14:00 – 14:30Pažintinė ekskursija po mašinų gamyklą „ASTRA“
14:30 – 15:00DARBDAVIŲ IŠ METALO IR INŽINERINĖS PRAMONĖS ĮMONIŲ SUTIKIMAS
15:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 -16:15

Projekto „AttTraK“ iššūkių pristatymas:

 *JANUSZ POULAKOWSKI, MPC klasteris,  proejktų vadovas, Metalo Apdirbimo Klasterio Biuro vadovas, Balstogė, Lenkija

*Prof. VIDMANTAS  TŪTLYS, Europos VETNET tinklo narys, VDU Profesinio rengimo studijų centro vadovas, Kaunas, Lietuva

Diskusiniai  klausimai:

1. Kaip palengvinti tarpusavio pasitikėjimą ir abipusį bendradarbiavimą tarp įmonių ir švietimo įstaigų, taip pat švietimo imitatorių?

2. Kaip stiprinti ir plėtoti įmonių bendradarbiavimo tinklą su profesinio rengimo ir mokymo teikėjais sektorių lygiu?

3.  Kaip sudaryti profesinio pasirengimo aljansus?

Kavos pertraukėlė.

4. Kaip klasteriai ir partnerystė gali veikti su profesinio mokymo įmonėmis ir tiekėjais, taip pat su švietimo srities sumanytojais ir sprendimų priėmėjais?

5. Tėvų vaidmuo ir vaiko profesinio tobulėjimo kelio supratimas pasirenkant išsilavinimą.

6. Profesinio mokymo programų, suteikiančių reikiamą kvalifikaciją darbo rinkoje, kūrimo ir profiliavimo koncepcijos.

7. Mokymosi darbo vietoje organizavimas ir kompetencijų vertinimas?

17:00 – 18:00Atvira diskusija VERSLO IR MOKYMO CENTRŲ BENDRADARBIAVIMO iššūkiams.

 

III-ia diena „MOKYMO METODIKOS“ (Dr María Goitia Fuertes, Gijónas, Ispanija)

2019-10-23 (trečiadienis). Vieta: Alytaus kolegija, Studentų g. 17-204 auditorija, Alytus

PROGRAMA

13:30 – 14:00       Registracija. Sutikimo kava

14:00 – 14:30Pažintinė ekskursija po Alytaus kolegijos Regioninio technologijų centro Inžinerijos fakultetą
14:30 – 17:00

 

 

 

 

15:30 – 15:45

 

Projekto „AttTraK“ iššūkių pristatymas:

 *ALGIMANTA ŠČIGLINSKIENĖ, Alytaus VKC direktorė, Nacionalinė Projekto koordinatorė

*SIGITAS NARUŠEVIČIUS, ALYTAUS KOLEGIJOS vadovas

*JOSE RAMÓN NATAL TORIBIO, METAINDUSTRY4 Klasterio vadybininkas, ASTŪRIJOS PAŽANGIOS GAMYBOS METALO PRAMONĖS KLASTERIS, Gijonas, Ispanija

Diskusijos klausimai:

1. Kokie teorinio ir praktinio mokymo metodai (ypač mokymasis darbo vietoje) galėtų padidinti profesinio mokymo patrauklumą metalo apdirbimo ir inžinerinės pramonės sektoriuje jauniems žmonėms?
2. Kaip „Industry 4.0“ atėjimas ir susiję kompetencijos poreikių pokyčiai bei profesinio mokymo programos keičia mokymo metodus?
Kavos pertraukėlė.

3. Kokias galimybes e. Mokymas ir IRT grindžiamas švietimas padidina profesinio mokymo prieinamumą ir patrauklumą metalo apdirbimo ir inžinerinės pramonės srityse?
4. Kokie mokymo metodai ir metodai yra tinkamiausi ir veiksmingiausi besimokantiems migrantams / darbuotojams?

 
17:00– 18:00Atvira diskusija MOKYMŲ METODIKŲ iššūkiams. 
    

 IV –a diena „FINANSAVIMAS IR RINKODARA“ (Dr. Kastytis Gečas ir  Prof. Vidmantas Tūtlys, Lietuva)

2019-10-24 (ketvirtadienis).Vieta: Viešbutis „Europa Royale Druskininkai“,Vilniaus al. 7, Druskininkai.

PROGRAMA

 9:30 – 10:00        Registracija. Sutikimo kava

10:00  – 10:15Projekto „AttTraK“ iššūkių pristatymas:

*ALGIMANTA ŠČIGLINSKIENĖ – Alytaus VKC direktorė, Nacionalinė Projekto koordinatorė

10:15 – 11:00

11:00 – 11:15

 

11:15 – 12:00

 

Diskusijos klausimai:

1. Rinkodara ir inovacijos – pagrindiniai visų sektorių plėtros veiksniai.

Kavos pertraukėlė.

2. Kaip suderinti ES, nacionalinius ir vietinius finansavimo šaltinius, siekiant metalo apdirbimo ir inžinerijos pramonėje pasiekti optimalų profesinio mokymo prieinamumą ir kokybę bei žmogiškojo kapitalo plėtrą?

3. Kaip užtikrinti nacionalinių ir ES projektų, susijusių su profesiniu mokymu ir mokymusi visą gyvenimą metalo apdirbimo ir inžinerijos pramonėje, naudojimo finansinį tvarumą ir tolesnę plėtrą?

 
12:00 – 13:00Atvira diskusija Rinkodaros. Inovacijų ir Finansavimo iššūkiams.

*EDITA DUMBLIAUSKIENĖ, EPALE ambasadorė ES Suaugusiųjų Švietimo Platforma

 
13:00  – 14:00Pietūs 
14:00 – 15:00DARBO GAIRĖS praktikoje. 
15:00 – 15:20           Kavos pertraukėlė. 
15:20 – 17:00Diskusija.  DARBO GAIRĖS praktikoje. 
18.00 – 22.00Kultūrinis paveldas Druskininkuose.  Vakarienė. Neformalus bendravimas. SPA 

 V-a diena „TINKLAVEIKA“ (Dr. Mark Casidsid, Milanas, Italija)

2019-10-25 (penktadienis). Vieta: Vilnius Gedimino Technikos Universitetas, Saulėtekio al. 11, SRC 704 kab.,Vilnius

PROGRAMA

 9:30 -10:00         Registracija. Sutikimo kava

10:00 – 10:30Projekto „AttTraK“ iššūkių pristatymas:

*ALGIMANTA ŠČIGLINSKIENĖ, Alytaus VKC direktorė, Nacionalinė Projekto koordinatorė

*ILARIA MASSARI, Generalinė direktorė REI – REINDUSTRIA INNOVAZIONE, Kremona, Italija                                  

*doc. dr. ASTA RADZEVIČIENĖ – Strateginės partnerystės prorektorė, VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS.

*LIETUVOS INŽINERINĖS PRAMONĖS ASOCIACIJA – LINPRA

10:30 – 12:30

 

 

11:15 – 11:30

 

 

Diskusijos klausimai:

1. Kokios galėtų būti pagrindinės sėkmingų sektorių ir regionų metalo apdirbimo ir inžinerinės pramonės tinklų funkcijos pritraukiant ir išlaikant darbo jėgą ir talentus?

Kavos pertraukėlė.

2. Kaip panaudoti esamus tinklus regionuose ir metalo apdirbimo ir inžinerinės pramonės sektoriuose, siekiant skatinti šios pramonės perspektyvas jauniems talentams?
3. Kaip aktyviau įtraukti įvairias jaunimo organizacijas ir tinklus į žmogiškojo kapitalo plėtros veiklą metalo apdirbimo ir inžinerinės pramonės projektus?

 
12:30 – 13:00Atvira diskusija TINKLAVEIKOS  iššūkiams. 
13:00 – 14:00Pietūs 
14:00 – 16:00Kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas“,  Linkmenų g. 28, 08217 Vilnius

DARBO GAIRĖS praktikoje.

 
16:00 – 17:00PRAKTINIO  SEMINARŲ CIKLO APŽVALGA   
    

 REGISTRACIJA DALYVIAMS BŪTINA:  https://forms.gle/xkqM5VkFCb1Txgmq6

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės: +370 682 50121

Alytaus VKC konsultantas Rolandas Urbanavičius konsultantas@avkc.lt

  Laukiame JŪSŲ Nacionalinė projekto koordinatorė Algimanta Ščiglinskienė

Alytus VKC  direktorė

Mob. +370-652-81500, Tel.: +370-315-74357

El. paštas:  direktore@avkc.lt; www.avkc.lt