DĖMESIO! Atnaujintas kvietimas rinkų paieškos ir plėtros priemonėms – „Naujos galimybės LT“ Kreipkitės ir padėsime parengti paraišką.

Nuo vasario 17 d. vėl atnaujintas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

 

20220217_kvietimas_Nr_6_NAUJOS_GALIMYBĖS LT (lvpa.lt)

Kvietimo pabaiga: 2022 m. kovo 22 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma  5 000 000 Eur.

Priemonės tikslas –  Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Remiama veikla:
Grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

Tinkami pareiškėjai  –  Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“.

Didžiausia galima finansavimo suma 300 000 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka:
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 58 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).

Daugiau informacijos: [Spausti čia]