DĖMESIO 2017 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai

 
2017 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės
MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS
KVIETIMAS
ALYTAUS KRAŠTO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ORGANIZACIJOMS PRAKTINIAI MOKYMAI
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ORGANIZACIJŲ VADYBINĖS KOMPETENCIJOS, RENGIANT
TARPTAUTINIUS PROJEKTUS
2017 m. lapkričio 20 d.(pirmadienį) 10.00 val. – 16.30 val.
VIETA: Dzūkų Krašto Menų Inkubatorius (Tilto g. 2, Alytus)
9.30 – 10.00Dalyvių registracija. Pasitikimo kava, arbata
10.00 – 11.30I dalis

–   Projekto paraiškos reikalavimų analizė: programos keliamų prioritetų analizė.  Į ką reikia atkreipti dėmesį analizuojant programos prioritetų aprašymą? Kaip vertinti santykį tarp ES ir nacionalinių prioritetų?

–   Projekto paraiškos rengimas: idėjos ir tikslo generavimas. Projekto idėjos šaltiniai: organizacijos, regiono, šalies, ES problematika. Kaip užtikrinti projekto idėjos atitikimą programoje iškeltiems prioritetams? Kaip numatyti projekto tikslines grupes?

–   Partnerių parinkimas. Kaip parinkti projekto partnerius, įvertinant: partnerių šalies ypatumus (pvz., šalies ekonomikos raida, švietimo sistema, švietimo ir užimtumo problematika), organizacijos veiklos sritį, pobūdį ir patirtį? Kaip efektyviai konsultuotis su būsimais partneriais paraiškos rengimo metu?    

11.30 – 11.45Kavos pertrauka
11.45 – 13.00II dalis

 –  Veiklų ir rezultatų planavimas. Kaip numatyti projekto veiklas, kurios leistų pasiekti projekto tikslą? Kaip suplanuoti projekto rezultatus, užtikrinant jų atitikimą numatytų tikslinių grupių poreikiams, projekto programos prioritetams ir projekto tikslo pasiekimui? Kaip užtikrinti subalansuotą ir partnerių turimas kompetencijas atitinkantį veiklų paskirstymą projekto partneriams?   

–  Biudžeto sudarymas: principai, seka, informacijos šaltiniai, biudžeto paskirstymo partneriams subalansavimas.

13.00 – 14.00Pietūs
14.00 – 15.00III dalis

Paraiškos pildymas. Parengtos paraiškos atvejo pristatymas, atkreipiant dėmesį į paraiškos pildymo trūkumus ir klaidas. 

15.00 – 15.15 Kavos pertrauka
15.15 – 16.00 Praktiniai užsiėmimai projektų rengėjų grupėms.

Užduotys:

1. Projekto idėjų generavimas.

2. Projekto tikslo ir uždavinių formulavimas.

3. Projekto veiklų ir rezultatų planavimas. 

16.00 – 16.15VERTINIMO RODIKLIAI

Mokymus ves EKSPERTAI-PRAKTIKAI:

prof. Dr. GENUTĖ GEDVILIENĖ, VDU Edukologijos instituto profesorė. Sritys: mokymosi visą gyvenimą tyrimai, suaugusiųjų mokymasis ir švietimas, profesinis mokymas ir vertinimas.

Dr. VIDMANTAS TŪTLYS, VDU Edukologijos katedros docentas, VDU Profesinio rengimo studijų centro vadovas, Europos profesinio rengimo tyrimų tinklo VETNET narys;

Svečiuose:

– CARLO SMALDONE VILLANI, Projektų vertintojas, Suaugusiųjų švietimo ekspertas Europoje, Italija.

 

MOKYMUS ORGANIZUOJA: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS ADMINISTRATORIUS

 

ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS

 

Dalyvių registracija tel. +370 682 50121, el. paštu: administratore@avkc.lt

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖS RĖMĖJAI

Dzūkų krašto menų inkubatorius