DEPS-Skills kviečia į apskritojo stalo diskusijas birželio 1 d.

Gerbiami mūsų bendro ERASMUS + KA2 projekto DEPS-Skills partneriai ir dalyviai, maloniai kviečiame Jus atvykti į Lietuvą nuo 2023 m. gegužės 31 d. iki 2023 m. birželio 4 d. į apskritojo stalo diskusijas.

1-ojo apskritojo stalo tikslas – aptarti ir apibrėžti bendrąsias metodines kryptis, atitinkamai parengti klausimynus apklausai, skirtai apklausai dėl minkštųjų įgūdžių kultūros tapatumo ir integracijos į darbo rinką analizės rengimo.
Mobilumo renginys bus grindžiamas neformaliojo mokymosi būdu, pagal kurį mokymasis bus kontekstualizuotas ir “patalpintas” konkrečiose dalyvių profesinėse srityse.
Mokymo programos prioritetas – suteikti dalyviams prasmingų ir naudingų priemonių ir metodikų, taip pat sukurti vietos ir tarptautinio lygmens veiksmų bendruomenę, kuri galėtų prisidėti prie intelektinių ir kultūrinių išteklių sutelkimo, kad būtų galima atnaujinti esamą praktiką.