*** JUMS 2000 Eur už KONSULTACIJAS VERSLO TEMOMIS SU INVEGA PARAMA ***

DĖMESIO

ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS KVIEČIA

SVV SUBJEKTUS, kurie KONSULTUOSIS VERSLO PRADŽIOS, FINANSAVIMO ŠALTINIŲ, NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR KITAIS VERSLO ORGANIZAVIMO TEMOMIS,   dalis gautų paslaugų išlaidų. BUS KOMPENSUOJAMA:

  • Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui suma yra 2000 Eur.
  • Kompensacijas 6 mėnesių nepertraukiamu laikotarpiu galės gauti SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus.
  • Veikiantiems nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, taip pat taikoma sąlyga ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėti apdraustųjų.
  • Paraiškos dėl dalinės kompensacijos už verslo konsultacijas INVEGA‘i teikiamos nuo 2017 m. Spalio 2 d.  
  • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis bus nustatoma atsižvelgiant į SVV subjekto veiklos trukmę, registracijos vietą:
Pareiškėjų amžius
Iki 1 m.
Nuo 1 iki 3 m.
Kompensacijos dydis ALYTAUS REGIONO SAVIVALDYBIŲ SVV
85 proc.
75 proc.
Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis
53,04 Eur/val. be PVM
63,54 Eur/val. su PVM
63,04 Eur/val. be PVM
 75,64 Eur/val. su PVM
Konsultacijų temos
VERSLO PLANAVIMAS, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, PARAMA VERSLUI, VERSLO FINANSAVIMO ŠALTINIAI, produkto, paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir sauga
Įmonės strategija, įmonės veiklos procesų ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, INVESTICIJOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI, teisiniai aspektai, PROJEKTŲ VALDYMAS
*Alytaus verslo konsultacinis centras VKT-e yra patvirtintas pažymėtoms konsultavimo temoms. 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik tų konsultacijų, kurių temos skelbiamos Verslo konsultantų tinklo puslapyje, išlaidos.
Tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatomos pagal VšĮ „Versli Lietuva“ siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas.
Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto – naujo kompensacijos laikotarpio. Tokiu atveju pasirašoma nauja dotacijos sutartis naujam kompensacijos laikotarpiui.
 Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.
Pareiškėjui pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.
Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt   ir www.esinvesticijos.lt .
Pasinaudoję priemone, verslininkai turės galimybę sėkmingiau plėtoti savo verslą, o pradedantiesiems verslininkams priemonė sudarys sąlygas pasinaudoti priemonėmis, būtinomis sėkmingai verslo pradžiai. Priemonė „Verslo konsultantas LT“ įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 m. plano.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės „Verslo konsultantas LT“ Nr. 2.

Pastabos:

  • Projekto vykdytojas, vykdantis ūkinę komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, įsipareigoja projekto įgyvendinimo metu (kompensacijos laikotarpiu ir kompensacijos išmokėjimo metu) vykdyti individualią veiklą pagal pažymą arba turėti išduotą galiojantį verslo liudijimą, patvirtinantį ūkinės komercinės veiklos vykdymą.
  • Projekto vykdytojai, privalo informuoti INVEGA apie savo elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų pasikeitimą.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas užpildo paraišką Invegos interneto svetainėje http://invega.lt/lt/verslo-konsultantas-lt/dokumentu-formos/.

Pasibaigus ar išnaudojus dotacijos sutarties kompensacijos sumą, po 6 mėnesių galima kreiptis dėl naujos dotacijos sutarties pasirašymo ir kompensacijos gavimo.

*Alytaus verslo konsultacinis centras VKT-e yra patvirtintas pažymėtoms konsultavimo temoms.

KREIPKITĖS

Algimanta Ščiglinskienė, Alytaus VKC direktorė Nacionalinio verslo konsultantų tinklo konsultantė
Konsultacijos teikiamos žemiau nurodytu adresu Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų, Varėnos, Druskininkų savivaldybių verslininkams S.Dariaus ir S.Girėno g. 2, Alytus, LT-62137 Tel.: +370 652 81500  El.p. administratore@avkc.lt; direktore@avkc.lt, www.avkc.lt; http://vkt.verslilietuva.lt/konsultantu/darbuotojas/perziura?id=416