„KONKURENCINGUMO KĖLIMAS PL – LT PASIENYJE PER KLASTERIZACIJOS PASLAUGŲ VYSTYMĄ“

„KONKURENCINGUMO KĖLIMAS PL – LT PASIENYJE PER KLASTERIZACIJOS PASLAUGŲ VYSTYMĄ“

„INCREASE COMPETITIVENESS OF THE PL-LT BORDERLINE THROUGH DEVELOPMENT OF CLUSTERING SERVICES“ /EN/

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI POGRANICZA PL-LT POPRZEZ ROZWÓJ USŁUG KOOPERACYJNYCH I KLASTROWYCH” /PL/

 

Konkurencingumo kėlimas
 

PAGRINDINIS PROJEKTO TIKSLAS – didinti konkurencingumą  Lietuvos – Lenkijos pasienyje metalo – mechanikos ir kt. susijusiose verslo sektoriuose, kaip medienos, IT ir kt.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

I.  Informavimas ir reklama, organizuojant  2 tarptautines verslo konferencijas Balstogėje ir.Alytuje.

II. Teikti mokymus įmonių darbuotojams, per „KLASTERIO AKADEMIJĄ“:

A.  BENDRŲJŲ  KOMPETENCIJŲ MOKYMAI: „Žmogiškieji ištekliai“,“Motyvacijos“, „Koučingas“, „Ryšių technologijos“,  „Prekyba ir pardavimai“. Programos trukmė  – 120 val.

B. TECHNINIŲ KOMPETENCIJŲ MOKYMAI:  „Gamybos technologijos“,“ LEAN sistemos technologiniai procesai“, “Projektavimo kompetencijos“; „3D prototipai“.  Programos trukmė  – 120 val.
Dalyvių skaičius „KLASTERIO AKADEMIJOJE“ viso 220 darbuotojų. (LT-PL  partneriai).
III. VERSLO PARAMOS PASLAUGŲ PLĖTRA.
3.1.  „Europos klasterio valdymo kokybės standarto“ (sertifikato) sukūrimas – 1 vnt.( PL  partneris).
3.2. Patirties keitimosi darbiniai seminarai/ “WORKSHOP”/ 2 seminarai po 3 dienas/. (LT-PL partneriai).

3.3. IT ryšių ir valdymo kooperatyvo tinklo sistema – 1vnt. (PL partneris).
3.4. Novatoriškos sistemos parengimas, efektyvumo ir pelno bendradarbiavimo grandinės įrankiai, IT taikymas  per kooperatinių  nuorodų sistemas -1 vnt. (PL partneris).
3.5. Klasterio potencialo katalogas su MPC bendradarbiavimo pasiūlymas (PL-EN). Viso: 1000 vnt. (PL partneris).
3.6. Reklaminis  MPC filmas PL-LT versija (PL partneris).
IV. „BENDRADARBIAVIMO PLATFORMOS PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMUI“ sukūrimas:
4.1 „TARPDISCIPLININĖS KŪRYBINĖS GRUPĖS“. Dalyvauja  studentai  iš regioninių technologijos universitetų ir mokymo centrų. Grupių kuratoriai iš įmonių ir universitetų / mokymo centrų. „Tarpdisciplininės kūrybinės grupės“ veiks 8 mėnesius. Viso 12 grupių (po 6 grupes Lietuvoje ir Lenkijoje).
4.2. BENDRŲJŲ IR TECHNINIŲ  kompetencijų mokymai studentams. 60 studentų / 300 val. Lietuvoje.

PROJEKTO DALYVIAI – Lietuvos (Alytaus, Marijampolės, Kauno, Vilniaus) ir Lenkijos (Podliaskie) verslo įmonių darbuotojai (metalo-mechanikos darbuotojai, metalo-medienos) bei studentai, mokymo įstaigos, ruošiančios inžinierinių profesijų ir verslo specialybių absolventus.

PROJEKTO BIUDŽETAS: 247 378,00 Eur, iš kurių Lietuvos partnerio biudžetas – 97 536,00 Eur.

Europos regioninio fondo finansavimas – 85 proc. nuo projekto biudžeto.

Konkurencingumo kėlimas