Kvietimas dėl bendradarbiavimo įgyvendinant ERASMUS+ KA2 programos projektą – DEPS-Skills

KVIETIMAS
DĖL BENDRADARBIAVIMO,
ĮGYVENDINANT ERASMUS + KA2 PROGRAMOS  PROJEKTĄ
„Skaitmeninė švietimo platforma minkštiesiems įgūdžiams ir darbo rinkos kultūrai“
“Digital Educational Platform for Soft Skills & Culture of Labour Market”

/DEPS-Skills/

Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais iš Norvegijos, Airijos, Lenkijos ir Lietuvos įgyvendina suaugusiųjų švietimui skirtą projektą „Skaitmeninė švietimo platforma minkštiesiems įgūdžiams ir darbo rinkos kultūrai“. Trukmė: 2022 m. gruodžio 31 d. – 2025 m. balandžio 30 d. 

Maloniai kviečiame Jūsų institucijos darbuotoją dalyvauti projekto darbinėje grupėje, kaip projekto socialiniam partneriui.

Projekto darbinė grupė “Apvalaus stalo” susitikimą planuoja 2023 m. Birželio 1-2-3 dienomis Lietuvoje. Kviečiame dalyvauti Jūsų atstovą numatytoje programoje. Programą atsiūsime.

Pagrindinis projekto tikslas

1.  Pritaikyti ir naudoti skaitmenines mokymosi technologijas bei skaitmenines priemones minkštųjų įgūdžių ugdymui sėkmingai migrantų integracijai į darbo rinką;

2.  Tobulinti suaugusiųjų švietimo specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijas, siekiant tobulinti švietimo vadybą neformaliojo švietimo sektoriuje;

3.  Teikti naujas suaugusiųjų švietimo paslaugas, sukuriant prieigą virtualioje mokymosi aplinkoje.

Projekto veiklos:

1. Minkštųjų įgūdžių kultūrinio identiteto ir integracijos į darbo rinką analizės atlikimas (3 kalbomis LT, PL, EN);

2. Skaitmeninių “Minkštųjų įgūdžių” kompetencijų ugdymo įrankių rengimas – “Skaitmeninės Edukacinės Dėžutės”:

    1) Emocinis intelektas; 2) Derybos ir verslumo įgūdžiai; 3) Bendravimo įgūdžiai; 4) Profesinė etika; 5) Karjeros valdymas; 6) Laiko valdymas; 7) Skaitmeninis raštingumas; 8) Kritinis mąstymas; 9) Kūrybiškas problemų sprendimas; 10) Kultūrinis intelektas ir komandinis darbas.

Viso 10 vnt. skaitmeninių dėžučių, kurių sudėtis:

– Mokymosi / mokymo medžiaga (NOTEBOOKS);

– IT – Video įrankiai su žaidimo elementais;

– Įsivertinimo testai.

3. Skaitmeninių “Minkštųjų įgūdžių” ugdymo darbo rinkų kultūroms mokymo programų rengimas (3 kalbomis LT, PL, EN) -10 vnt. po  40 ak.val.;

4. Skaitmeninio atviro internetinio kurso organizavimas – DOOC – 160 ak. val., skirtas ugdyti minkštiesiems gebėjimas, tokiems kaip “Kultūrinis intelektas ir komandinis darbas”, “Kritinis mąstymas”, ”Kūrybingas problemų sprendimas”, “Karjeros valdymas” ir kt.;

5. Skaitmeninių mokymosi laboratorijų organizavimas (MOODLE ir DELab), 10-ties minkštųjų kompetencijų ugdymui bei karjeros galimybių plėtojimui (sklaidai).

6. Skaitmeninės švietimo platformos DEPS-Skills parengimas /www.deps-skills.eu /

7. Skaitmeninės švietimo platformos DEPS-Skills bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Projekte planuojamas tyrimas “Minkštųjų įgūdžių kultūrinio tapatumo ir integracijos į darbo rinką analizė”, kurio rezultatų pagrindu ir bus parengti nauji skaitmeniniai švietimo instrumentai, padėsiantys sugrįžusiems integruotis darbo rinkoje:

Skaitmeninės Edukacinės „Dėžutės” 10 vnt. su mokymosi /mokymo medžiaga (NOTEBOOKS), IT įrankiai su žaidimo elementais, įsivertinimo testais.

Skaitmeninės “Minkštųjų įgūdžių” ugdymo darbo rinkų kultūroms mokymo programos, skirtos skaitmeniniams atviriems internetiniams kursams – DOOC – 160 ak. val.

– „SKAITMENINĖS ŠVIETIMO LABORATORIJOS“ organizuojamos Lietuvoje, Lenkijoje, Airijoje ir Norvegijoje. Šios laboratorijos (MOODLE ir DELab), skirtos 10-ties minkštųjų kompetencijų ugdymui bei karjeros galimybių plėtojimui (sklaidai).

Projekto metu bus suformuota bendra Skaitmeninė švietimo platforma “DEPS-Skills” /www.deps-skills.eu/ ir tarptautinės sutarties tęstinumui užtikrinti, pasirašymas.

Projekto dalyviai: lietuvių emigrantų bendruomenės iš Norvegijos, Airijos, bei Lenkijos ir Alytaus neformalaus mokymo ir suaugusių švietimo organizacijų darbuotojai.

Algimanta Ščiglinskienė
Projekto vadovė /DEPS-Skills/
Alytaus VKC direktorė
S.Dariaus ir S.Girėno g. 2, Alytus, LT-62137
Tel. +370 652 81500
direktore@avkc.lt
www.avkc.lt