Kvietimas suaugusiųjų mokymosi savaitei 2020

ANDRAGOGAI IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAI, 

NORIME PRIMINTI, kad LAUKIAME JŪSŲ DALYVAVIMO ANKETOS, dėl Jūsų galbūt ONLINE organizuojamų renginių, kurie prisidėtų prie švietėjiškos veiklos vykdymo . 

2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė  „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“

Pagarbiai,

ALGIMANTA ŠČIGLINSKIENĖ

Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos pirmininkė,

EPALE, Europos elektroninės suaugusiųjų mokymosi platformos Exambasadorė Alytaus regionui

ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIO CENTRO DIREKTORĖ

Tel.: +370 652 81500

direktore@avkc.lt

www.avkc.lt