ĮRAŠAS + KNYGA – A. Kapitanovo Seminaras: „2022 m. finansinė atskaitomybė. Individuali veikla – vykdomos veiklos rūšys, mokesčiai, apskaita ir deklaravimas“

IŠPARDUOTA!

60,00 

KOMPLEKTAI SU SPAUSDINTOMIS KNYGOMIS IŠPARDUOTI!
Įsigykite seminaro įrašo ir PDF medžiagos komplektą paspaudę ČIA.

IŠPARDUOTA!

Aprašymas

 

IŠSKIRTINIS PASIŪLYMAS!
Pilnas, daugiau nei 5 val. trukmės, 2022-12-01 vykusio metų seminaro su vienu garsiausių Lietuvos mokesčių ekspertu Artūru Kapitanovu įrašas + 160 psl. knyga „2022 m. Finansinė atskaitomybė. Auditoriaus rekomendacijos“.

Įsigykite šį komplektą dabar! Atsisiųskite seminaro įrašą ir klausykitės seminaro neribotai, kur tik Jums patogu. Dalyvavimas seminaruose dar nebuvo toks patogus.

 

 

SEMINARO PROGRAMA

1. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė už 2022 m.: 
o Finansinės apskaitos ir Įmonių finansinės įstatymų taikymas rengiant 2022 finansines ataskaitas;
o Lietuvos finansinės atskaitomybės (Verslo apskaitos) standartų taikymas rengiant 2022 finansines ataskaitas;
o Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2022 finansinę atskaitomybę;
o Numatomi Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2022-11-01 ir 2023-05-01;
o Mažųjų bendrijų įstatymo ir Individualių įmonių įstatymo ypatumai, savininkų pajamos ir dividendai, paslaugų
sutartys;
o Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir parodymas apskaitoje;
o Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte;
o Nemokumo problema ir jo galimos pasekmės.
o Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas;
o Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.;
o Taršos mokesčio pasikeitimai 2022 m.;
o Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Pakeitimai 2022 m.;
o Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas;
o Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas;
o Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?

2. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apribojimai nuo 2022-11-01: 
o Įstatymo taikymas – juridiniams ir fiziniams asmenims;
o Pasiruošimas;
o Išimtys;
o Ateities sandoriai, kuriems gali turėti įtakos šis įstatymas.

3. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
o Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai bei įgyvendinimas praktikoje;
o Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą dėl grynų pinigų įstatymo ir ne tik;
o Patikimi ir nepatikimi mokesčių mokėtojai. Pakeitimai nuo 2022-11-01;
o Pasiruošimas darbui i.EKA sistemoje nuo 2023 m. Reikalavimai kasos aparatams;
o Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas;
o VMI kliento rizikingumo profilis;
o Mokestiniai patikrinimai. Naujausia praktika;
o Juridinio asmens likvidavimas Registro tvarkytojo iniciatyva: ar tai nebus galimybė turtą paversti bešeimininkiu?;
o Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę;
o Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT;
o JANGIS ir JADIS – kokią informaciją turime pateikti. Kokios gali būti pasekmės nepateikus šios informacijos.

4. Pelno mokestis: 
o Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2022 ir 2023 metais;
o Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
o Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;

5. Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita:
o Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas bei darbas lauko sąlygomis. Pasikeitimai nuo 2022-07-01 ir 2022-11-01, 2023-06-01;
o Skolos ir beviltiškos skolos bei galimas PVM susigrąžinimas;
o Neapmokestinamos pajamos;
o Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių);
o Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2022 m.; Nauja PLN204 deklaracijos versija;
o Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
o Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
o Kainodaros taisyklės;
o Mokestinių nuostolių perkėlimas;
o Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:
o Perkelto turto apmokestinimas;
o Perkeltų akcijų apmokestinimas.
o Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika;

6. Gyventojų pajamų mokestis (GPM): 
o GPM tarifų taikymas 2022 m.;
o GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos;
o GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
o GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje;
o Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.);
o Pasiruošimas GPM312 deklaracijos pildymui už 2022 metus;
o Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai);
o GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų;
o Minimalus darbo užmokestis nuo 2023-01-01 ir jo įtaka kitiems mokesčiams.
o Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas
(butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos;
o IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (pajamos savo
esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai;
o PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario;
o Individualios įmonės savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas;
o Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims.
Skirtumai dėl apmokestinimo.

7. Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai: 
o Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01;
o Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir 2023-01-01. (darbas nuotoliu, mobingas darbe);
o Pasikeitusi dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01;
o Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas;
o Kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.

8. Žemės mokesčio mokėjimas. Nekilnojamo turto mokestis fiziniams asmenims.

9. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
o PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais 2022 m.;
o PVM mokėtoju tapimas. Ar visada reikia registruotis;
o PVM neapmokestinamos paslaugos;
o Mišraus PVM atskaita;
o Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas;
o Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
o PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
o PVM ir metinė PVM deklaracija;
o Elektroninė prekyba.: prekių tiekimas ir apmokestinimas, vieno langelio OSS sistema;
o Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas;
o Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.

10. Individuali veikla pagal pažymą ar verslo liudijimas?
o VMI galimybės atbuline data įregistruoti veiklą.
o Veiklos rūšys – galimybės ir apribojimai.
o Nekilnojamojo turto (žemės, pastatų) pardavimai ar tai individuali veikla pagal pažymą.
o Plėtra – darbuotojų samdymo iššūkiai ir atsakomybė.
o Gyventojų pajamų mokestis – pasirinkimo galimybės jo optimizavimui.
o Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomo sveikatos draudimo įmokos. Kada skaičiuoti ir deklaruoti.
o PVM mokėtojo tapimas. PVM atskaitos apribojimai.
o Kiti mokesčiai – nekilnojamojo turto, aplinkos taršos.
o Finansinės apskaitos tvarkymas
o Metinis pajamų deklaravimas: individualios veiklos pajamos.
o Kaip mano verslą kontroliuoja mokesčių administratorius?