STARTUOJA STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS „REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE“

PROJETAS / RE-IN-BRIDGE/
Nr 2018-1-LT01-KA204-047038
Trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30
Projektas finansuojamas ES

ERASMUS + KA2 STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS
„REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE“

Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais: Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė, Norvegijos Rogolando Lietuvių Bendrija ir Italijos neformalaus švietimo asociacija PROMETEO,
kviečia dalyvauti Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programos projekte „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“ /RE-IN-BRIDGE/ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047038. 

Projekas skirtas – nustatyti ir perduoti gerąją patirtį švietimo sektoriuje reintegracijos programų ir įrankių paruošimui emigrantams, kurie grįžta į savo gimtająjį miestą.
Projekto tikslas – palengvinti sugrįžtančių migrantų šeimoms integruotis į savo gimtąją šalį, pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse kartu su Norvegijos, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenėmis ir švietimo ir verslo paslaugų centrais iš šalių partnerių, plėtojant bendradarbiavimą su vietinėmis, regioninėmis ir nacionalinėmis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis.
Projekto ekonominis poveikis – reintegracijos ir bendradarbiavimo galimybės, naujų ryšių užmezgimas, naujų projektų inicijavimas, verslumo gebėjimų ugdymas ir ekonominių emigrantų pritraukimas į verslą, skatinant regiono ekonomikos augimą.

Projekto veiklos bus skirtos šiems 7 REINTEGRACIJOS probleminiams sektoriams:
1. SOCIALINĖS INTEGRACIJOS problematika:

1.1.Būsto įsigijimas. 1.2.Investicijos. 1.3.Draudimo klausimai. 1.4. Kvalifikacijų pripažinimas.
2. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS problematika:
2.1. Bendravimas gimtąja kalba. 2.2. Finansinis raštingumas. 2.3. Skaitmeninis raštingumas. 2.4. Pilietiškumas. 2.5. Verslumas.
3. INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ problematika:
3.1. Darbo paieška. 3.2. Mokesčių sistema. 3.3. Darbo teisės aktai.
4. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS problematika.
5. VERSLO „START UP“ teisinės sistemos Lietuvoje problematika (įmonės kūrimas, mokesčiai, paramos paslaugos, kt.).
6. SUGRĮŽUSIŲJŲ BENDRIJOS KŪRIMO problematika.
7. NAUJO GYVENIMO su NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU KŪRIMO problematika.

Projekto trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30 (24 mėn. )

Projekto biudžetas viso 128 050,00 Eur. ERASMUS+ KA2 programos finansavimas – 100 proc.
Projekto partneriai – 4 partneriai iš 4 šalių yra įtraukti į projektą:

P1 – Alytaus verslo konsultacinis centras, (Alytus, Lietuva);
P2 – Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė UK LTD, (Londonas, Jungtinė Karalystė);
P3 – Rogalando Lietuvių Bendrija, (Hommersak, Norvegija);
P4 – PROMETEO asociacija, (Roma, Italija).

PROJEKTO PARTNERIAI: