STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS „REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE“

TARPTAUTINIS FORUMAS “REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE” Gruodžio 12 d., 2020, Hommersakas, Norvegija


TARPTAUTINIS FORUMAS “REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE” Gruodžio 12 d., 2020, Londonas, Jungtinė Karalystė


TARPTAUTINIS FORUMAS “REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE” Gruodžio 3- 4 d., 2020, Alytus, Lietuva


Intelektiniai projekto produktai (angl. Intellectual project outputs)

IO1 – Reintegracijos video priemonės

IO2 – Reintegracijos mokymų programos (LT/EN)

IO3 – Reintegracijos žemėlapis (LT) / Mapping of Reintegration (EN) 


„SOCIALINĖ INTEGRACIJA: Būsto įsigijimas. Investicijos. Draudimo klausimai. Kvalifikacijų pripažinimas.“ 2020 11 13  – 11 15  Londonas, Jungtinė Karalystė


Mišrūs personalo mokymai Norvegijoje „Darbo rinkos problematika“ 2020 10 30 – 11 01  Hommersakas, Norvegija


Mišrūs personalo mokymai Lietuvoje „Bendrosios Kompetencijos. Verslo start-up“ 2020 07 04 – 06  Alytus, Lietuva


Tarptautinis partnerių susitikimas. 2020 09 19/ 20  Londonas, Jungtinė Karalystė


Projekto veiklos pristatymas Alytaus miesto savivaldybėje, 2019 11 21, Lietuva


Apvalusis Stalas „Bendrosios Kompetencijos. Verslo start-up“ 2019 11 19 – 21, Alytus, Lietuva


Apvalusis stalas „Socialinės integracijos problematika“ 2019 09 20 / 22  Londonas, Jungtinė Karalystė


Apvalusis stalas „Naujo gyvenimo su nauju žmogiškuoju kapitalu kūrimas. Psichologinė pagalba.“ 2019 06 08-12 Roma, Italija


 Tarptautinis Partnerių susitikimas, 2019 05 25 – 26, Roma, Italija


Apvalusis stalas „ Darbo rinkos problematikai“ 2019 05 07 – 09, Stavangeris, Norvegija


Diskusiniai stalai reintegracijos problematikai identifikuoti, 2019 03 08  / 2019 05 08 Alytus, Lietuva


Projekto partnerių susitikimas, sutarties partnerystei pasirašymas. 2018 11  23-24, Alytus, Lietuva


Daugiau apie projektą Reintegracijos platformoje

PROJETAS / RE-IN-BRIDGE/
Nr 2018-1-LT01-KA204-047038
Trukmė: 2018 10 01 – 2020 12 31
Projektas finansuojamas ES

ERASMUS + KA2 STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS
„REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE“

Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais: Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė, Norvegijos Rogolando Lietuvių Bendrija ir Italijos neformalaus švietimo asociacija PROMETEO,
kviečia dalyvauti Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programos projekte „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“ /RE-IN-BRIDGE/ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047038.

Projekas skirtas – nustatyti ir perduoti gerąją patirtį švietimo sektoriuje reintegracijos programų ir įrankių paruošimui emigrantams, kurie grįžta į savo gimtająjį miestą.
Projekto tikslas – palengvinti sugrįžtančių migrantų šeimoms integruotis į savo gimtąją šalį, pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse kartu su Norvegijos, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenėmis ir švietimo ir verslo paslaugų centrais iš šalių partnerių, plėtojant bendradarbiavimą su vietinėmis, regioninėmis ir nacionalinėmis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis.
Projekto ekonominis poveikis – reintegracijos ir bendradarbiavimo galimybės, naujų ryšių užmezgimas, naujų projektų inicijavimas, verslumo gebėjimų ugdymas ir ekonominių emigrantų pritraukimas į verslą, skatinant regiono ekonomikos augimą.

Projekto veiklos bus skirtos šiems 7 REINTEGRACIJOS probleminiams sektoriams:
1. SOCIALINĖS INTEGRACIJOS problematika;

2. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS problematika;
3. INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ problematika;
4. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS problematika;
5. VERSLO “START UP” teisinės sistemos Lietuvoje problematika (įmonės kūrimas, mokesčiai, paramos paslaugos, kt.).
6. SUGRĮŽUSIŲJŲ BENDRIJOS KŪRIMO problematika.
7. NAUJO GYVENIMO su NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU KŪRIMO problematika.

Projekto partneriai – 4 partneriai iš 4 šalių yra įtraukti į projektą: