SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO MOKYMAI ALYTUJE

PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS IR PAGRINDINES KOMPETENCIJAS“

Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO MOKYMAI

DIENOTVARKĖ
LIEPOS 2 D.

9.00 –  9.30Seminaro įvadinė dalis. Mokymosi tikslų ir uždavinių skelbimas. Darbotvarkės aptarimas, dalyvių lūkesčių ir poreikių nustatymas.
9.30 –  10.30Projekto samprata ir vaidmuo programoje (Strategijoje). Projektų valdymo ciklas.

 

Kodėl dalis projektų atmetami nesigilinant į jų naudingumą?

10.30 – 10.45Kavos pertrauka
10.45 – 12.15Inicijavimas. (Į tikslą orientuoto projekto planavimas (1 –dalis))

 

Suinteresuotų šalių analizė.
Regiono, bendruomenės ar organizacijos problemų analizė.
Praktinė užduotis.

12.15 – 13.00Pietų pertrauka
13.00 – 14.30Iniciavimas. (Į tikslą orientuoto projekto planavimas (2-dalis))

 

Tikslų analizė.

Praktinė užduotis.

14.30 – 14.45Kavos pertrauka
14.45 – 16.00Konceptualus projekto planavimas. Projekto aprašo rengimas. Projekto sėkmės vertinimo rodikliai.

 

Praktinė užduotis

16.00 – 16.15Pirmos mokymų dienos apibendrinimas. Pasiektų mokymosi rezultatų aptarimas ir į(si)vertinimas.  Refleksija

DIENOTVARKĖ
LIEPOS 3 D.

9.00 –  10.30Projekto finansavimo šaltinio paieška
10.30 – 10.45Kavos pertrauka
10.45 – 12.15Detalus projekto planavimas. Veiklų identifikavimas. Laiko planavimas.

 

Pasirinkto finansavimo šaltinio apribojimų vertinimas.

12.15 – 13.00Pietų pertrauka
13.00 – 14.30Detalus projekto planavimas. Išteklių identifikavimas.

 

Pasirinkto finansavimo šaltinio apribojimų vertinimas.

14.30 – 14.45Kavos pertrauka
14.45 – 15.45Detalus projekto planavimas. Biudžeto sudarymas.

 

Pasirinkto finansavimo šaltinio reikalaujamoje formoje.

15.45 – 16.15Mokymų apibendrinimas. Pasiektų mokymosi rezultatų aptarimas ir į(si)vertinimas.  Mokymosi bendraujant ir bendradarbiaujant patirties asmeninė ir bendra refleksija.