,,AttTraK” 2018-1-DE02-KA202-005206

Darbdavių galimybės pritraukti, perduoti ir išlaikyti jaunus žmones metalo pramonėje

    „AttTraK“ Nr. 2018-1-DE02-KA202-005206

Alytaus verslo kosultacinis centras kartu su partneriais:  

 • Profesinio mokymo tyrimų institutas Berlyne (IBBF), Berlynas, Vokietija. Valdybos direktorė Christine Schmidt, Projekto vadovas Erik Malchow;
 • Inovacijų ir plėtros vystymo centras, Balstogė, Valdybos pirmininkas Sebastian Rynkiewicz;
 • Reindustria – Cremonos plėtros agentūra Cons.r.l. , Cremona, Italija. Valdybos pirmininkas Giuseppe Capellini; Generalinė direktorė – Ilaria Massari.
 • METAINDUSTRY4 Gijonas, Valdybos direktorė Maria Perez Medina, klasterių vadybininkas Jose Ramon Natal.

Kviečia dalyvauti ERASMUS+ KA2 projekte AttTraK Nr. 2018-1-DE02-KA202-005206Darbdavių galimybės pritraukti, perduoti ir išlaikyti jaunus žmones metalo pramonėje“

Pagrindinis projekto tikslas – projekto prioritetai skirti dėstytojams ir personalo darbuotojams bei mūsų šalių partnerių metalo sektoriaus įmonių darbdaviams plėtoti ir stiprinti aukštos kokybės įgūdžius, susijusius su įdarbinimu ir personalo besivystymu. Darbdaviams bus suteikti įgaliojimai įdarbinti jaunus žmones, juos pritaikyti metalo pramonės darbo rinkai ir parengti juos ateities iššūkiams. Projekto ekonominis poveikis – bendradarbiavimo galimybės, naujų ryšių užmezgimas, naujų darbuotojų ir darbo vietų atradimas, jaunų žmonių pritraukimas į verslą metalo pramonėje.

Projekto veiklos bus skirtos šiems 3 probleminiams sektoriams:    

  1. Pritraukti – darbdavių patrauklumą
  2. Perkėlimas – patirties perdavimas
  3. Profesinis orientavimas

Projekto dalyviai

 1. Profesinio mokymo tyrimų institutas Berlyne (IBBF), Berlynas, Vokietija. Valdybos direktorė Christine Schmidt; Projekto vadovas Erik Malchow; (erik.malchow@ibbf.berlin) www.institut-bbf.de
 2. Inovacijų ir plėtros skatinimo centras, Balstogė, Lenkijos valdybos pirmininkas Sebastian Rynkiewicz (s.rynkiewicz@cpir.org.pl); www.cpir.org.pl
 3. Alytaus verslo konsultacinis centras, Alytus, Lietuva. Direktorė Algimanta Ščiglinskienė (direktore@avkc.lt) www.avkc.lt
 4. Reindustria – Kremonos plėtros agentūra S.Cons.r.l. , Kremona, Italija. Valdybos pirmininkas Giuseppe Capellini; Generalinė direktorė – Ilaria Massari (info@reindustria.com) www.reindustria.com
 5. MetaIndustry4 – Pažangios metalo pramonės ir gamybos klasteris Astūrijoje. Gijonas, Ispanija Valdymo direktorė Maria Perez Medina, klasterių vadybininkas – Jose Ramon Natal

Projekto naudos gavėjai: Jauni žmonės neseniai baigę studijas, studentai, švietimo bei mokymo organizacijos

 

Projekto užduotys:

 1. Suorganizuoti 5 tarptautinius susitikimus partnerių šalyse, dėl projekto problematikos ir projekto eigos;
 2. Parengti projekto informaciją, projekto patalpinimas viešosiose prieigose;
 3. Parengti strateginius dokumentus (EN kalba);
 4. Parengti prieinamą darbdavių ir žmogiškųjų išteklių specialistų mokymo programą, kurią metalo apdirbimo sektoriaus įmonės galės panaudoti, kad tai padėtų jiems įveikti kliūtis, trukdančias įdarbinti jaunus darbuotojus ir dalyvauti pameistrystėje;
 5. Gerinti mokymų programas vykdančių įmonių patirtį ir žinias, siekiant padėti MVĮ organizacijoms dalyvauti pameistrystėje;
  Sukurti mokymo programas, kurios teiktų papildomą naudą dalyvaujančioms įmonėms, ir galėtų būti palaikoma ne tik projekto finansavimo laikotarpiu.

Projekto rezultatų tvarumas (ilgaamžiškumas) – Projekto dėka jaunieji specialistai baigę savo specialybės mokslus sugebės greičiau įsilieti į darbinę aplinką. Projektas taip pat suformuos glaudesnius santykius tarp vis dar besimokančių studentų, kurie savo ateitį sieja su metalo apdirbimo pramone ir šios pramonės įmonių partnerių šalyse (Vokietija, Lenkija, Ispanija, Italija, Lietuva). Lietuvoje bus siekiama plėtoti turimus partnerystės ryšius su metalo apdirbimo įmonėmis ir universitetais (VGTU ir KTU) ir profesinio regimo centrais (APRC), taip siekiant ateities specialistus pritraukti į Alytaus regioną.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Projekto biudžetas viso 108.446,00 Eur iš kurių partneriai pasiskirsto:

P1. Profesinio mokymo tyrimų institutas Berlyne (IBBF): 19.069,00 EUR.
P2. Inovacijų ir plėtros skatinimo centras: 24.736,00 EUR.
P3. Alytaus verslo konsultacinis centras: 24.736,00 EUR.
P4. Reindustria – Kremonos plėtros agentūra S.Cons.r.l.: 14.794,00 EUR.
P5. MetaIndustry4 – klasteris Astūrijoje: 25.111,00 EUR.

PROJEKTO PARTNERIAI: