EcoIndustria LT

 Klasterio EcoIndustria LT pagrindiniai tikslai:

 1. Didinti horizontalią ir vertikalią inžinerinės pramonės sričių integraciją;
 2. Didinti aukštos pridėtinės vertės perdirbtos gumos antrinių žaliavų produktų gamybą ir eksportą;
 3. Sudaryti prielaidas Klasterio narių, ir šalies gumos perdirbimo sektoriaus tarptautinio konkurencingumo didinimui.

 Klasterio EcoIndustria LT misija – inovatyvių gumos produktų ir technologijų kūrimas bei pritaikymas įvairiose ekonomikos ir socialinio gerbūvio vystymo srityse, perdirbant antrines gumos žaliavas, jungiant gumos žaliavų tiekėjus, gumos perdirbimo įmones, metalo apdirbimo įmones,  pritraukiant mokslo, švietimo ir investicines galimybes.

Klasterio vizija: tapti konkurencinga „Švarios Gumos“ produktų ir technologijų vystymo grupe Europoje, vienijant gamybinius-technologinius, mokslinius, profesinius ir kt. išteklius.

Klasterio EcoIndustria LT siekiamybė – naudojant „Žiedinės ekonomikos“ vystymo principus, klasterio narių žmogiškuosius, techninius, mokslinius, kapitalo  pajėgumus, skatinti „Švarios Gumos“ perdirbimo modernių technologijų diegimą, ekologiškų perdirbtos gumos produktų gamybą Lietuvoje.

Gumos perdirbimo inovacijų klasteris EcoIndustria LT veikia Jungtinės sutarties pagrindu nuo 2014 m.  Tai įmonių susitarimas kryptingai veiklai, naudojant inovatyvius verslo organizavimo modelius ir plėtros galimybes Lietuvoje ir Europoje. (Narystė 6+1)                                                                                                                            

Nuo 2018 metų, naujų perdirbtos gumos produktų vystymui, prisijungė Mokslo, Švietimo institucijos, kurios investuodamos savo intelektą į gamybos technologijų kūrimą, žmogiškųjų resursų paruošimą partneriniais ir verslo pagrindais, suteiks galimybę sparčiau ir efektyviau kurti pridėtinę vertę ir tapti konkurencingais Lietuvoje ir Europoje.(Narystė 9+3+2)                                                                                             

Naudojant švarios gumos perdirbimo technologijas, šiandien gaminame gumos granules, gumos pudrą. Iš gumos granulių gaminama bituminė stogų danga, automobilių statymo apsauginiai kuoleliai ir kiti gaminiai. Perdirbta guma (granulės) gali būti naudojama sporto aikštynų, žaidimų aikštelių ar dirbtinės žolės užpildui stadionų guminėms dangoms ruošti.

 

Klasterio veiklos kryptys:

 1. Tyrimai, mokslinės, technologinės galimybės „Švarios Gumos“ produktų vystymui;
 2. Naujos technologijos modifikuoto asfalto bei specialaus betono gamybai;
 3. Techniniai, moksliniai pajėgumai polimerų (Elastomerų) gamybai;
 4. „Gumos perdirbimo technologiniai vystymo centrai“ (laboratorijos), inovatyvių produktų kūrimui ir pritaikymui įvairiose ekonomikos ir socialinio gerbūvio vystymo srityse;
 5. Klasterio narių žmogiškųjų, techninių ir mokslinių resursų pajėgumų didinimas;
 6. Klasterio narių rinkodaros, verslo valdymo, žmogiškųjų išteklių ugdymas;
 7. Inovacijų diegimas ir investicijų pritraukimas atliekų perdirbimo aplinkos apsaugos srityje;
 8. Verslo, mokslo, mokymo subjektų vidaus ir išorės bendradarbiavimo tinklo kūrimas;
 9. Partnerinių ryšių vystymas, įsijungiant į tarptautines vertės kūrimo grandines.

Mūsų partneriai:  Padangų importuotojai; Polimerinių gaminių gamybos įmonės; Gumos gaminių, guminių dangų gamintojai; Metalo supirkėjai; Mokslo ir švietimo įstaigos; Verslo paramos organizacijos.

https://www.vgtu.lt/vgtu-naujienu-portalas/naujausios/pasirasyta-partnerystes-sutartis-del-gumos-perdirbimo-inovaciju-klasterio-pletros/246468?nid=298478   

MŪSŲ MOTO: PRAEITIES PRODUKTAI  –  ATEITIES INOVACIJOMS.

Daugiau informacijos: klaster.lt svetainėje