Parama žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimo įmonės

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės nuo gegužės 17 d. iki liepos 16 d. galės teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.

Pareiškėjai gali kreiptis dėl investicijų į perdirbimo sektorių skatinimo bei naujų darbo vietų kūrimo, kad galėtų prisidėti prie Europos Sąjungos horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo skatinimas“ įgyvendinimo.
 
Parama nedidelėms perdirbimo įmonėms
 
Investicijoms į žuvininkystės perdirbimo sektorių skatinti skirtos paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios ar planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 
Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (50 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 Eur.
 

Visus potencialius pareiškėjus kviečiame kreiptis ir kartu mes padėsime Jums parengti paraišką gauti finansavimą.

KREIPKITĖS: Tel: +370 652 81500 arba +370 682 50121 el. paštu: direktore@avkc.lt; info@avkc.lt