ERASMUS+ projekto “RE-IN-BRIDGE” pristatomasis reportažas

_____________________________________________________________________________________________________________

TARPTAUTINIS APVALUSIS STALAS „Bendrosios kompetencijos“ ir „Verslo start–up“ ALYTUJE LAPKIČIO 18 ˜– 22d., 2019 m.

_____________________________________________________________________________________________________________

 PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ALYTUJE LAPKIČIO 23 ˜– 24 d., 2018 m.

_____________________________________________________________________________________________________________

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO
/ERASMUS + KA2 PROGRAMOS/ PROJEKTAS
„REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE“

 

Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais: Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė, Norvegijos Rogalando Lietuvių Bendrija ir Italijos neformalaus švietimo asociacija PROMETEO,
kviečia dalyvauti Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programos projekte „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“ /RE-IN-BRIDGE/ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047038. 

Pagrindinis projekto tikslas – palengvinti sugrįžtančių migrantų šeimoms integruotis į savo gimtąją šalį, pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse plėtojant bendradarbiavimą su vietinėmis, regioninėmis ir nacionalinėmis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis.

Projekto ekonominis poveikis – reintegracijos ir bendradarbiavimo galimybės, naujų ryšių užmezgimas, naujų projektų inicijavimas, verslumo gebėjimų ugdymas ir ekonominių emigrantų  pritraukimas į verslą, skatinant miesto ir regiono ekonomikos augimą.

Projekto veiklos bus skirtos šiems 7 REINTEGRACIJOS probleminiams sektoriams:
1. SOCIALINĖ INTEGRACIJA:
1.1.Būsto įsigijimas.
1.2.Investicijos.
1.3.Draudimo klausimai.
1.4. Kvalifikacijų pripažinimas;
2. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS:
2.1. Bendravimas gimtąja kalba.
2.2. Finansinis raštingumas.
2.3. Skaitmeninis raštingumas.
2.4. Pilietiškumas.
2.5. Verslumas;
3. ĮVADAS DARBO RINKAI:
3.1. Darbo paieška.
3.2. Mokesčių sistema.
3.3. Darbo teisės aktai;
4. PSICHOLOGINĖ PAGALBA;
5. „START UP“ teisinė verslo sistema Lietuvoje (įmonės kūrimas, mokesčiai, parama ir kt.);
6. SUGRĮŽUSIŲJŲ BENDRIJOS KŪRIMAS;
7. NAUJO GYVENIMO su NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU KŪRIMAS.

Projekto dalyviai:
● lietuvių emigrantų bendruomenės iš Londono (UK) ir Rogalando (NO) ir Alytaus (LT) regionų;
● neformalios mokymo ir švietimo organizacijos iš Alytaus miesto ir regiono;
● mokymo ir švietimo centrų darbuotojai iš partnerių regionų;
● švietimo institucijos iš partnerių regionų Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje ir Lietuvoje

Projekto naudos gavėjai – lietuvių emigrantų bendruomenės, emigrantų šeimos, verslininkai,  švietimo bei mokymo organizacijos, viešojo administravimo institucijos.

Projekto veiklos:

1. PARTNERIŲ SUSITIKIMAI Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Italijoje.
2. TARPTAUTINIAI APVALIEJI STALAI – personalo mokymai dėl reintegracijos problematikos identifikavimo ir gerosios patirties pristatymo. Viso 4 vnt. po 5 dienas:
3. “REINTEGRACIJOS INSTRUMENTAI” kaip mokymosi / mokymo / audiovizualinė medžiaga/ parengimas, jų patalpinimas viešose prieigose, pagal 7 probleminius sektorius: – SOCIALINĖ INTEGRACIJA; – BENDROSIOS KOMPETENCIJOS; – INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ; – PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TAIKYMAS; – VERSLO “START UP”; – GRĮŽUSIŲJŲ BENDRUOMENĖS KŪRIMAS; – NAUJAS GYVENIMAS SU NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU.
4. SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO MIŠRAUS MOBILUMO PROGRAMŲ parengimas. Viso 4 vnt * 5 d.
5. SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO MIŠRAUS MOBILUMO PROGRAMŲ įgyvendinimas Viso 4 vnt * 5 d. Mokymai vyks Lietuvoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje.
6. “REINTEGRACIJOS GALIMYBIŲ ŽEMĖLAPIS” strateginio documento parengimas (Lt, En kalbomis po 300 vienetų).
7. TARPTAUTINIS FORUMAS „REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ GIMTAJAME MIESTE“ Alytuje (Lietuva). BENDRADARBIAVIMO PLATFORMOS /RE-IN- BRIDGE/ SUTARTIES pasirašymas. Trukmė – 2 dienos. Dalyviai iš Lietuvos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Italijos.

Projekto rezultatų tvarumas (ilgaamžiškumas) – atsižvelgiant į švietimo centrų pasirengimą ir mokymų poreikius, plėtojant bendradarbiavimą tarp emigrantų grupių Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir Norvegijjoje turės didelį poveikį verslumo ir investavimo iniciatyvoms, emigrantų integravimo ir užimtumo galimybių Alytaus mieste, regione bei visoje Lietuvoje didinimą.

Reintegracijos užtikrinimas – tai ekonominės, socialinės, kultūrinės ir pilietinės grąžos tvarumas, leidžiantis emigrantams sukurti savo šalyse reintegracijos sąlygas, pradedant nuo švietimo ir ekonomikos sektoriaus įrankių. Sėkmingas pirmojo tarptautinio projekto RE-IN-BRIDGE įgyvendinimas leis projekto partneriams toliau plėtoti bendradarbiavimo iniciatyvas ir kituose Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Italijos regionuose.

Nr. 2018-1-LT01-KA204-04703/ Trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30/ Projektas finansuojamas ES

PROJEKTO PARTNERIAI:

Alytaus verslo konsultacinis centras (Alytus, Lietuva) (KOORDINATORIUS)
Jungtinės Karalystės Lietuvių Asociacija UK LTD (Jungtinė Karalystė)
Rogalando Lietuvių Bendrija (Hommersak, Norvegija)
PROMETEO asociacija (Roma, Italija)