SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO
/ERASMUS + KA2 PROGRAMOS/ PROJEKTAS
„REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ SAVO GIMTAJAME MIESTE“

PROJEKTAS / RE-IN-BRIDGE

Nr. 2018-1-LT01-KA204-04703/ Trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30/ Projektas finansuojamas ES

Alytaus verslo konsultacinis centras kartu su partneriais: Jungtinės Karalystės Lietuvių Asociacija, Norvegijos Rogolando Lietuvių Bendrija, ir Italijos neformalaus švietimo asociacija PROMETEO – kviečia dalyvauti Strateginių partnerysčių programos projekte „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“ /RE-IN-BRIDGE/ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047038.

Pagrindinis projekto tikslas – palengvinti sugrįžtančių migrantų šeimoms integruotis į savo gimtąją šalį, pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse plėtojant bendradarbiavimą su vietinėmis, regioninėmis ir nacionalinėmis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis.

Projekto ekonominis poveikis – reintegracijos ir bendradarbiavimo galimybės, naujų ryšių užmezgimas, naujų projektų inicijavimas, verslumo gebėjimų ugdymas ir ekonominių emigrantų  pritraukimas į verslą, skatinant miesto ir regiono ekonomikos augimą.

Projekto veiklos bus skirtos šiems 7 REINTEGRACIJOS probleminiams sektoriams:

1. SOCIALINĖ INTEGRACIJA:

1.1.Būsto įsigijimas.
1.2.Investicijos.
1.3.Draudimo klausimai.
1.4. Kvalifikacijų pripažinimas;

2. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS: 

2.1. Bendravimas gimtąja kalba.
2.2. Finansinis raštingumas.
2.3. Informacinio raštingumo ugdymo paslaugos teikimas.
2.4. Pilietiškumas.
2.5. Verslumas;

3. ĮVADAS DARBO RINKAI: 

3.1. Darbo paieška.
3.2. Mokesčių sistema.
3.3. Darbo teisės aktai;

4. PSICHOLOGINĖ PAGALBA;
5. „START UP“ teisinė verslo sistema Lietuvoje (įmonės kūrimas, mokesčiai, parama ir kt.);
6. SUGRĮŽUSIŲJŲ BENDRIJOS KŪRIMAS;
7. NAUJO GYVENIMO su NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU KŪRIMAS.

Projekto dalyviai:

  • lietuvių emigrantų bendruomenės iš Londono (UK) ir Rogalando (NO) ir Alytaus (LT) regionų;
  • neformalios mokymo ir  švietimo organizacijos iš Alytaus miesto ir regiono;
  • mokymo ir švietimo centrų  darbuotojai iš partnerių regionų;
  • švietimo institucijos iš partnerių regionų Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje.

Projekto naudos gavėjai – lietuvių emigrantų bendruomenės, emigrantų šeimos, verslininkai,  švietimo bei mokymo organizacijos, viešojo administravimo institucijos.

Projekto užduotys

1. Keturi partnerių susitikimai LT, UK, NO, IT.
2. Suorganizuoti 4 tarptautinius apvaliuosius stalus (LT; IT; UK; NO) dėl reintegracijos problematikos ir gerosios patirties pristatymo:
2.1. “SOCIALINĖ INTEGRACIJA. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS.“ (C1);
2.2. “SUGRĮŽTANČIŲJŲ BENDRUOMENĖS, NAUJAS GYVENIMAS SU NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU. (C2 );
2.3. “VERSLO PRADŽIA“ (TEISINĖ VERSLO SISTEMA: ĮMONĖS KŪRIMAS, MOKESČIAI, PARAMOS PASLAUGOS) (C3 );
2.4. „ĮVADAS DARBO RINKAI. PSICHOLOGINĖ PAGALBA ADAPTUOJANTIS“ (C4).

3. Parengti „REINTEGRACIJOS INSTRUMENTUS“ ir patalpinti viešose prieigose, pagal  7 REINTEGRACIJOS sektorius, kaip mokymosi / mokymo / Audiovizualinę medžiagą: – SOCIALINĖ INTEGRACIJA; – BENDROSIOS KOMPETENCIJOS; – ĮVADAS Į DARBO RINKĄ;  – PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ADAPTAVIMAS; – „START UP”  VERSLUI;  – GRĮŽUSIŲJŲ BENDRUOMENĖS KŪRIMAS;  – NAUJAS GYVENIMAS su NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU.

4. Parengti ir įgyvendinti 4 mokymo programas (po 80 ak.val.)
4.1. SOCIALINĖ INTEGRACIJA; BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ PROBLEMATIKA;
4.2. ĮVADAS DARBO RINKAI; PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ADAPTAVIMAS;
4.3. VERSLO “START-UP” (teisinė verslo sistema: įmonės įsteigimas, mokesčiai, paramos paslaugos);
4.4. SUGRĮŽUSIŲ ŽMONIŲ BENDRIJOS. NAUJAS GYVENIMAS SU NAUJU ŽMOGIŠKUOJU KAPITALU.

Mokymai vyks Lietuvoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje.

5. Strateginio dokumento rengimas “REINTEGRACIJOS GALIMYBIŲ ŽEMĖLAPIS” (LT, EN kalbomis  po 300 vienetų); 

6. TARPTAUTINIO FORUMO organizavimas Alytuje „REINTEGRACIJOS ĮRANKIAI – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ GIMTAJAME MIESTE – ALYTUJE“ ir  BENDRADARBIAVIMO PLATFORMOS  /RE-IN- BRIDGE/  SUTARTIES pasirašymas. Trukmė – 2 dienos. Dalyviai iš Lietuvos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Italijos švietimo, verslo ir savivaldos institucijų.

Projekto rezultatų tvarumas (ilgaamžiškumas) – atsižvelgiant į švietimo centrų pasirengimą ir mokymų poreikius, plėtojant bendradarbiavimą tarp emigrantų grupių Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir Norvegijjoje turės didelį poveikį verslumo ir investavimo iniciatyvoms, emigrantų integravimo ir užimtumo galimybių Alytaus mieste, regione bei visoje Lietuvoje didinimą.

Reintegracijos užtikrinimas – tai ekonominės, socialinės, kultūrinės ir pilietinės grąžos tvarumas, leidžiantis emigrantams sukurti savo šalyse reintegracijos sąlygas, pradedant nuo švietimo ir ekonomikos sektoriaus įrankių. Sėkmingas pirmojo tarptautinio projekto RE-IN-BRIDGE įgyvendinimas leis projekto partneriams toliau plėtoti bendradarbiavimo iniciatyvas ir kituose Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Italijos regionuose.

 

PROJEKTO PARTNERIAI:

Alytaus verslo konsultacinis centras (Alytus, Lietuva) http://www.avkc.lt
Jungtinės Karalystės Lietuvių Asociacija UK LTD (Jungtinė Karalystė)
Rogalando Lietuvių Bendrija (Hommersak, Norvegija) https://lietuviairogalande.no
PROMETEO asociacija (Roma, Italija) https://asprometeo.altervista.org