Projektas „CEMIVET“ – Žiedinė ekonomika metalo pramonės profesiniame rengime

Projekto tikslas – pademonstruoti „ŽIEDINĖS EKONOMIKOS“  galimybes, ypač metalo apdirbimo, gamybos ir kituose procesuose. Taip pat papildomai įtraukti profesinio mokymo mokytojus ir besimokančiuosius į specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo veiklas.